Bli mindfulness instruktør – Nordic Mindfulness Teacher Training

Lær å holde kurs i mindfulness, og å bruke mindfulness i egen utvikling. Bli med på en spennende, dyptgående og kreativ mindfulness utdanning der du utvikler solide ferdigheter som sertifisert mindfulnessinstruktør.

Nordisk Mindfulnessinstruktør Utdannelse i Oslo

Velkommen til vår 14 måneders mindfulnessinstruktørutdanning

Bruk mindfulness i ditt fagområde, eller fordyp deg i mindfulness som egen praksis.

Her kan du fordype deg i MBSR, mindfulness og meditasjon. Du vil få større selvinnsikt, lære om mindfulness og det å holde egne mindfulness kurs, gjennom 14 måneder. Du får kyndig veiledning av svært kompetente og dyktige undervisere som er blant de ledende på feltet.

Creationworks mindfulness instruktør utdannelse er godkjent av Norsk Psykolog Forening (NPF) som 72 timers vedlikeholdsaktivitet, og oppfyller internasjonale og Mindfulness Norges retningslinjer for mindfulnessinstruktør utdanninger.

Bli mindfulnessinstruktør

Hvis du ønsker en dyptgående, inspirerende og faglig grundig mindfulness instruktørutdanning som sertifisert mindfulnessinstruktør, er du i trygge hender hos oss. Våre nøkkelord er nærvær, samarbeid, og fordypelse, i samspill med kreativitet og humor. I kraft av mange års undervisningserfaring formidler vi bredden og dybden av mindfulness på vår mindfulness utdanning – fra klinisk mindfulness kurs (MBCT/MBSR utdanning), mindfulness og innovativ ledelse, til selvledelse gjennom selvinnsikt og meditasjon.

Lær å veilede meditasjon, kroppsscanning, yoga og andre nærværsøvelser slik at du kan formidle oppmerksomt nærvær og meditasjon til andre som søker en dypere og mer meningsfull kontakt, eller som ønsker å finne større stabilitet, selvaksept og medfølelse i en tid med stor uforutsigbarhet.

Personlig vekst

Vår mindfulness utdanning gir deg en fantastisk mulighet for personlig vekst. Du får gode redskaper til at takle “livets katastrofer“, og får trent oppmerksomt nærvær og mindfulness meditasjon med erfarne mindfulnessinstruktører og meditasjonslærerer.

Minfulness instruktør utdannelse – innhold og oppbygning

MBSR, mindfulness og meditasjon. For hver samling vil du opparbeide deg kompetanse til å undervise andre, både grupper og individuelt. Mindfulness utdanningen er solid, vi går både i dypten og i bredden, så du får en rikholdig verktøykasse av metoder du kan basere dine egne mindfulness kurs på. Du mottar ved gjennomført undervisning også et utførlig kompendium med materiale til utarbeidelse av eget kursforløp.

Du får en levende og unik undervisning formidlet her og nå, med mulighet for åpen refleksjon og individuell veiledning. Med mindre det kreves av en fremtidig pandemi, skjer ingen av samlingene på nett, eller på forhånds opptatt videoer.

Send oss gjerne en uforpliktende søknad eller kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon rundt mindfulness instruktørutdanning!

Se videoer fra tidligere deltagere på mindfulnessinstruktørutdanning

Kursinformasjon

På grunn av oppussing av våre nye lokaler i Welhavens gate er oppstart flyttet til 8. august 2024.

Tid

Start 8. august 2024

8 samlinger torsdag til søndag:
Torsdag- lørdag kl. 10-18, søndag kl. 10-16

2024
8.-11. august
10.-13. oktober
5.-8. desember

2025
30. januar -3. februar
10.-13. april
5.-8. juni
14.-17. august
16.-19.oktober

Rett til endringer forbeholdes

Sted

Creationwork
Welhavens gate 1J, 0166 Oslo

Finn vei her

Pris

38.000.- (herav depositum 8.000.-)
(Depositum kan først innbetales etter
opptakelse på utdannelsen)

Påmelding

Send inn søknadskjema (dette er uforpliktende og ikke en påmelding)

Når vi har mottatt din søknad kontakter vi deg for å finne tid til en personlig samtale hvor du kan møte utdannelsesleder Barbra Coco Laurré og høre mer inngående om utdannelsen.

Etter bekreftet opptakelse på mindfulness instruktørutdannelsen skjer endelig påmelding ved innbetaling av depositum. Denne påmelding er bindende.

Kontakt

Mail: info@creationwork.org
Tel. 910 01 921

Kursinnhold

Teori

Du vil lære om de kliniske, psykologiske, innovative og eksistensielle aspektene av mindfulness. Teorien understøtter forståelsen av mindfulness, metodens muligheter og bruksområder. Teorien formidles gjennom foredrag, samtaler, og gruppearbeid.

Praksis

Grunnleggende praksis er å utvikle ferdigheter innenfor mindfulness meditasjon, mindful-yoga og bevegelse, konsentrasjon øvelser, mindful-dialog og hjerte meditasjoner. Du vil tilegne deg et bredt spektrum av mindfulness øvelser, og lære å mestre disse gjennom egen formidling. Du vil lære å holde mindfulness kurs, og om 8 ukers- mindfulness kurset MBSR (mindfulness basert stressreduksjon) og MBCT (mindfulness basert kognitiv terapi)  av sertifisert MBSR/MBCT instruktør.

Formidling

Vi legger særlig vekt på å utvikle din formidlingsevne. Du vil få en voksende forståelse om pedagogisk formidling av mindfulness og din egen rolle som mindfulnessinstruktør. Du vil bevisstgjøre dine virkemidler og lære å bruke formidlingsredskapene kropp og stemme fritt i formidlingen av mindfulness. Formidlingstreningen vil gi deg ferdigheter omkring at “holde tale” for en gruppe, lede grupper og enkel personer, og respondere spontant på spørsmål. Du lærer å tilrettelegge dit eget mindfulnesskurs (evt. tilpasset en særlig målgruppe) og å formidle det profesjonell.

Egen prosess

Din formidlingsevne som mindfulnessinstruktør springer ut av de erfaringer du har gjort gjennom din egen mindfulness praksis. Derfor er mindfulness ikke blot et godt kognitivt redskap, men også en måte å være tilstede i livet på. Med andre ord – ”to walk the talk”, hvorfor din egen mindfulness-praksis og bevisstgjøring står sentralt i vår mindfulnessinstruktør utdannelse. Du vil trene oppmerksomhet på kropp, pust, tanker, følelser og somatisk bevissthet. Du vil lære om emosjonell smerte, dens utspring, og hvordan du gjennom din egen prosess og praksis kan finne dyp healing, glede og frihet.

Opptak

Du søker opptak ved å fylle ut søknadskjema. Når vi har mottatt din søknad kontakter vi deg for en personlig samtale med hovedunderviser Barbra Coco Laurré.

På hver samling vil vi fordype vor egen meditasjonspraksis. Du vil også trene formidling av mindfulnessøvelser, så du ved utdannelsens slut vil føle deg godt rustet til å holde egen mindfulnesskurs.

Gruppedynamik og mentoring

I en trygg atmosfære og rikt læringsmiljø kan du, i interaksjon med medstudenter og utdannelsens forskjellige undervisere, skape et solid nettverk, og få erfaring med mindfulness ved å være en del av en fast gruppe over lengere tid.  Hele utdannelsen følges tett av en hovedlærer. Det gir deg en unik mulighet for supervisjon, personlig veiledning og mentoring under hele utdannelsen.

Stemme og kropp

Vi har spesiell kompetanse på formidling og hos oss blir du en god formilder av mindfulness. Derfor inngår også kropp og stemmetrening. Dette er to essensielle redskaper i formidling. Å være trygg på kropp og stemme er en forutsetning for å kunne bruke den fritt.

Smerte og konflikt

Du lærer å formidle mindfulness meditasjon til å bearbeide fysisk og emosjonell smerte, personlige utfordringer, stress, og i forbindelse med sjokk/traume og Inter-relasjonelle konflikter.

Det er også avgjørende at du som instruktør kan være nærværende og håndtere de situasjonene du kan komme opp i. Derfor undervises du også i mindfulness og konfliktløsning, og mindfulness og kreativ ledelse.

Mindfulness og kreativitet

Mindfulness og kreativitet går hånd i hånd. De gir begge næring til den dype livsglede. Evnen til å gripe øyeblikket og være åpen tilstede gjør at vi kan bryte vaner og vende oss mot nye muligheter. Vi vil utforske dette kreative nærvær, hvor den indre kritiker blir satt på pause, og nye rom åpner seg. Det styrker selvfølelsen og gir større frihet i formidlings øyemed.

Heartfulness

Som en fordypning av den klassiske mindfulness treningen handler mindfulness også om å utvikle empati og medfølelse. Hjertets kvaliteter er en viktig faktor for å kunne formidle mindfulness og for å bevare nærværet i livets små og store utfordringer. Du vil lærer å formidle meditasjoner som kultivere medfølelse, tilgivelse og loving-kindness.

Mindfulness og spiritualitet

Mindfulness og medfølelse kan åpne for livets spirituelle aspekter og forbinde oss med den større helhet vi er en del av. Innover kan det styrke kvaliteter som selvansvarlighet, emosjonell balanse, glede og en følelse av frihet. Utover kan der manifestere seg i et mere aktivt eller tydelig bidrag til å ville lindre smerte og lidelse i vår verden.

Nedenfor har du en oversikt over mindfulnessinstruktør-utdannelsens oppbygning:

MODUL 1:  AT VÆRE TILSTEDE I EGEN KROP

I første omgang handler det om de “klassiske“ mindfulnessøvelser: Kropsscanning mindful-dialog, kropp og pust. Om autopilot og kunsten at være i egen kropp.

Vi vil undersøke hva oppmerksomt nærvær er gjennom kroppen og sansene. Gjennom tankerne og følelsene. Hvordan ser vi på verdenen, og er der andre måter at se den på?

Hvordan kan vi trene mindfulness i hverdagen – også i en stresset hverdag?

Vejen til oppmerksomt nærvær går gjennom kroppen. Du vil trene kropsscanningen og bli introdusert til Mindfull Dialog. Trene forskjellige nærværsøvelser, utforske autopiloten, øve og få masser av ny inspirasjon å jobbe videre med til neste samling.

MODUL 2:  BEVIDST NÆRVÆR

En av våre dyktige yogalærere vil undervise på denne samling og lære deg å bringe nærværet inn i kroppen din, å være her og nå. Du vil få fantastisk gode yogaøvelser du kan bruke selv, og et yogaprogram du kan bruke på dine egne kurs.

Kroppsbevissthet, dynamiske kroppsøvelser, balansert med stilhet, hvile, ro og velvære vil være en del av denne samlingen.

Gjennom Kreative formidlingsøvelser vil vi trene det åpne nærvær. Du vil trene å se og lytte åpent. Du vil også trene din persepsjon av kroppsspråk og nonverbal kommunikasjon, noe som vil gi deg større trykkhett i din egen formidling av mindfulness.

Du vil lærer om på røttene, om tradisjonen mindfulness utspringer fra, og i hvilke sammenhengen de forskjellige aspekter av mindfulness brukes i dag.

MODUL 3: TANKER, STRESS OG MINDFULNESS

På denne samling vil du lærer om stress. Hva er stress og hvordan påvirker det vår livskvalitet? Og hvordan kan mindfulness hjelpe os fra stressreaksjon til stressrespons?

Hvad er det mindfulness kan? og er mindfulness for alle? Hva er indikasjon og hva kontraindikasjon?

Psykolog og kropps-psykoterpeut Veslemøy Morton vil på denne samling gi deg en spennende innføring i chok/traume og sætte dig på sporene i kroppen.

Du vil få forståelse av nervesystemet ved både stress og chok/traume, og av mindfulness som “medisin“.

Du vil få en dypere selvforståelse ved å kartlegge egen stressmønstre. Samlingen vil også gi deg gode sentreringsøvelser til bedre å kunne håndtere stress i hverdagen.

Du vil også utvikle din formidlingskompetanse gjennom kropp- og stemmetrening

MODUL 4: JEGETS STEMMER – Å ØNSKE FØLELSER VELKOMMEN

Å hilse følelsene velkomne er et sentralt tema i mindfulness, stressreduksjon og mindfulnessmeditasjon, også de vanskelige følelser.

Vi vil se på følelsenes betydning, kulturelt og i det personlige liv, og Gry Stålsett vil uddybe dette spændende område yderligere.

Du vil oppøve ferdigheter i å være mindful med vanskelige følelser, lærer at lytte til dem fra et andet sted i deg, og bruke dem konstruktivt i selvledelse og ledelse generelt.

Hvordan møte deg selv (og andre) med større vennlighet, især på de områder hvor du kanskje føler deg utilstrekkelig?

Gjennom velutprøvde mindfulnessøvelser vil du erfare betydningen av mindfulnessinstruktørens evne til å romme egne og andres følelser.

MODUL 5: KONFLIKT OG KONTAKT

På denne samling vil du lære om gruppedynamikk og gruppedynamiske prosesser. Du vil lære om konflikthåndtering som en hjelp til å stå godt på egen ben i en undervisningssituasjon.

Du vil få gode redskaper til å kunne stå i en konflikt, å kunne romme den og enda også løse den gjennom trening av emosjonell bevissthet.

Vi vil fordype os i mindfulness grunninnstillingene, og det er tid til å reflektere over din egen rolle som mindfulnessinstruktør.

Vi vil trene, øve og lære ”håndverket” skikkelig, og du vil påbegynne din første skisse til dit eget mindfulnesskurs, som vil være dit sertifiseringskurs.

MODUL 6: KREATIVITET OG MINDFULNESS

Kreativitet setter ikke kun våre tanker fri, det kan også åpne våre hjerter og forbinde os med de dypere lag av os selv. Det vil du erfare på denne samling.

Du vil også erfare hvordan kreative prosesser kan åpne meditative rom, og for opplevelsen av mindfulness bag om ord og tanker.

Du vil få mulighet til å undersøke hvordan kreativ utfoldelse er mindfulness i aktion, og mindfulness er kreativitet – et skapende øyeblikk– der oppstår hvert øyeblikk, igjen og igjen.

Du vil også få mange kreative øvelser du vil kunne bruke i eget liv som nærværstrening, og på dine egne mindfulnesskurs om du ønsker.

På denne samling vil du få personlig supervisjon på din første skisse til ditt eget mindfulnesskurs som du vil holde (sertifiseringskurset).

MODUL 7: HEARTFULNESS – HJERNE OG HJERTE

Vi vil fordype os i hjertes intelligens. Kvaliteter som vennlighet, empati og medfølelse utvikles ofte naturlig når vi praktiserer meditasjon og oppmeksomt nærvær over tid.

Du vil introduceres til ”Hjertets Slør”- et arbeide med veien til hjertet som Barbra har utvikle gjennom flere år.

På denne samling vil du også jobbe dybt ind i meditation og hjeret veiledt af Eline Vistven

Vi vil se på etikk og metodikk i det å formidle mindfulness til andre.

Du vil lære å fasilitere øvelser der inviterer til selvomsorg, og omsorg for andre.

Du vil også lære om den tre-delte hjerne og hjertes fire rom.

På denne samling vil du også møte Neurolog og specialist Are Brean er vil holde et helt unikt foredrag om hjernes arbeidsmåte i lys av nyere hjerneforskning og sammenhengen mellom hjerne og sinn.

MODUL 8: VEJEN VIDERE

På denne siste samling vil vi se tilbake på veien du har gått, og på veien videre.

Du vil bevisstgjøre egne kompetanser, og din videre fordypelse i mindfulness og mindfulnessmeditasjon.

Du vil få mulighet for utveksling omkring din erfaring med di første mindfulness kurs som mindfulness-instruktør og modta dit velfortjente certiviceringsbevis.

Vi vil avslutte med evaluering av utdannelsen, og din refleksjon av dit utbytte.

Læringsmål for utdannelsen

Kunnskapsmål

Vår indfulnessinstruktørutdannelse vil gi deg kunnskap og formidlingsferdigheter så du kan undervise i mindfulness profesjonelt, pedagogisk og etisk. Du vil få:

 • en god grunnforståelse i hva mindfulness er og få kjennskap til røttene i mindfulness
 • god teoretisk forståelse av mindfulness, og blir kjent med sentral litteratur på feltet
 • erfaring med forskjellige metoder og tilnærminger til mindfulness
 • innsikt og erfaring med både formell praksis og uformelle mindfulness-øvelser
 • forståelsen for hvor og hvordan mindfulness kan brukes
 • utvikler din formidlingskompetanse
 • pedagogiske redskaper til å formidle mindfulness én til én, og i form av kursbasert gruppeundervisning
 • utviklet din mindfulness-kompetanse basert på faglig kunnskap, teoretisk forståelse, etisk innsikt og erfaring, tilegnet gjennom egen praktisering av mindfulness
 • opparbeidet et ”skattekammer” av klassiske mindfulness øvelser, og være i stand til at formidle dem innovativt, edukativt og levende
 • en forståelse for mindfulness, og har kjennskap og historisk bevissthet omkring mindfulness
 • fordypet selvinnsikt og utvikle deg kreativt.

Ferdighetsmål

Etter gjennomført utdannelse vil du kunne:

 • undervise og formidle mindfulness en til en og i grupper
 • utarbeide eget kursmateriale med henblikk på forskjellige målgrupper
 • formidle mindfulness både profesjonelt og etisk velfundert
 • vurdere om deltaker er egnet til at delta, og om mindfulness vil være bra for dem
 • formidle mindfulness, basert på studier, litteratur og egen erfaring
 • ivareta egne grenser og helse
 • reflektere over eget arbeide og tilpasse dette etter forholdene
 • vurdere når du selv trenger mentoring og supervisjon
 • formidle mindfulness med integritet og sikkerhet
 • ha en kreativ og levende tilgang til mindfulness, både teoretisk og praktisk
 • ha utviklet din formidlingsevne og kunne tilpasse formidlingen av mindfulness i forhold til målgruppen
 • kunne reflektere selvstendig over egne innsats, og justere heretter
 • kunne demonstrere ferdigheter som mindfulness instruktør både muntlig og skriftlig, og avslutte utdannelsen med et selvholdt mindfulness kurs på profesjonelt nivå.

Undervisere og Gjesteforelesere

Barbra Coco Laurré
Utdannelsesleder og hovedunderviser

Barbra Coco Laurré

Barbra Coco Laurré har siden 1985 jobbet med meditasjon og mindfulness. Les mere…

Eline Monrad Vistven
Studierektor og underviser

Eline Monrad Vistven

Eline Monrad Vistven er en erfaren leder, pedagog og musiker med over 20 års erfaring.

Veslemøy Merton
Psykolog og kropspsykoterapeut

Veslemøy Merton

Veslemøy underviser på mindfulness instruktørutdannelsen i nevroaffektiv psykoterapi, og chok/traume i relasjon til mindfulness.

Jonathan Weber
Yogalærer

Jonathan Weber

Jonathan Weber underviser som yogalærer på vår mindfulnessinstruktørutdanning.

Runa Rebne
Danser og yogalærer

Runa Rebne

Runa underviser i yoga på mindfulnessinstruktør utdannelsen og på The Artist.

Are Brean
Lege & nevrolog

Are Brean

Are Brean er lege, nevrolog, PhD, tidligere overlege ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet og OUS.

Elise Jansen
Underviser

Elise Jansen

Elise har praktisert Yoga i 35 år og fordypet seg mer og mer i Mindfulness de siste 15 årene.

Gry Stålsett
Spesialpsykolog

Gry Stålsett

Gry Stålsett er spesialpsykolog og hun har arbeidet i over tjue år med bl.a. tilbakevendende depresjoner, komplisert sorg og kriser.

Ytterligere informasjon om instruktørkurset

utdanning bli mindfulness instruktør

Målgruppe

Vår mindfulnessinstruktørutdannelse henvender seg til det tverrfaglige feltet. Den retter seg mot: psykologer, terapeuter, leger, behandlere, helsearbeidere, sosialrådgivere, undervisere, pedagoger, prester, andre som arbeider med mennesker, ledere som ønsker å utdype sine ledelseskompetanser og kunstnere og kreativt arbeidende. Du kan også bruke utdannelsen med fokus på personlig fordypelse i mindfulness.

Studiets varighet og omfang

Tid

Utdannelsen er modul-basert og varer 14 måneder.

Den består av 8 samlinger.  Hver samling er 4 dager.

Hver modul er 30 timer, i alt 240 timers undervisning. I tillegg kommer hjemmearbeid, supervisjon, lesning av litteratur og oppgaveskriving.

Deltaker-forutsetning

Du må ha kjennskap til mindfulness både teoretisk og praktisk, og være innstilt på at utdannelsen krever egeninnsats og selvstudie. Beregn tid til øvelser, fordypning, lese faglitteratur og tid til regelmessig mindfulnessmeditasjons-praksis mellom hver samling. Vi anbefaler at du har gjennomført et 8-ugers MBSR kurs eller tilsvarende mindfulnesskurs, men dette er ikke et krav for opptakelse.

Fremmøte

Der er frammøteplikt på alle samlinger.

Fravær

Har du mer end 4 dages fravær kan du ikke bli sertifisert.

Sertifisering

Forløpet avsluttes med sertifisering og mottakelse av sertifiseringsbevis for gjennomført utdannelse.

Ønsker du sertifisering gjelder følgende retningslinjer:

Formidling av et mindfulness kurs

Sertifisering skjer ved å holde et eget kurs mot utdannelsens slut. Kurset må i utgangspunktet være minimum 6 uker, én gang i uken, 2.5 time. På den måten omsetter du kunnskapen og formidlingskompetansen din umiddelbart i praksis. Da er du i gang.

Undervisningsmanual

Du vil gjennom utdannelsen få innsikt og kunnskap nok til å skape ditt eget kursmateriale, og det vil bli gitt løpende supervisjon og veiledning både på faglig innhold, øvelser og formidling.

Skriftlig oppgave

Kurset du har holdt må dokumenteres i en skriftlig oppgave. Oppgaven må inneholde materialet du har utarbeidet og undervist i, samt refleksjon rundt formidlingen. Du vil i løpet av treningen bli fortrolig med teorien og formidlingen, samt øvelsene som skal med på lydfilene.

Om du ikke ønsker sertifisering

Du kan fullt mulig gjennomføre utdannelsen uten ønske om å bli sertifisert. Da gjelder oppmøteplikten, og krav til egenpraksis under utdannelsen.

Kompendium

For hver samling vil du opparbeide deg kompetanse til å undervise andre, både grupper og individuelt. Mindfulness utdanningen er solid, vi går både i dypten og i bredden, så du får en rikholdig verktøykasse av metoder du kan basere dine egne mindfulness kurs på. Du mottar ved gjennomført undervisning også et utførlig kompendium med materiale til utarbeidelse av eget kursforløp. 

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Abonner på vårt nyhetsbrev
ErrorHere