Stemmens Kraft

stemmens kraft

Å gjenoppdage sin egen stemme, er som å gjenoppdage seg selv.
Det kan gi en ekte følelse av selvverd, selvtillit og selvaksept.

Modulbasert stemmekurs over 6 måneder

Mange av oss har allerede på et tidlig tidspunkt i livet lært å avskjære oss fra stemmens naturlige kraft og opprinnelige potensial. Vi har lært å kontrollere følelser og uttrykk, visjoner og livsglede ved å legge bånd på stemmen. Dermed hindrer vi vårt frie, levende og autentiske uttrykk.

Personlig Gjennomslagskraft

Stemmen er tett forbundet med hvem vi er, og som oss selv, rommer den uendelige muligheter. Gjennom stemmen kan vi styrke både vår personlige gjennomslagskraft og kvaliteter som  indre ro, glede, tillit, mot og styrke.

Den dynamiske stemmen

Stemmen er et kraftfullt og unikt redskap til transformasjon og utvikling. Gjennom dynamisk stemmearbeid kan stemmen frisette et stort reservoar av kreativ energi og livskraft.

Meditativ lyd

I tillegg til å styrke det personlige uttrykk, kan stemmen også bringe oss i en fordypet kontakt med vår indre essens. Gjennom meditativ lyd kan vi åpne for indre, kreative rom som kan være til stor inspirasjon i hverdagen, i selvutviklende prosesser, i kunstnerisk virke og i arbeidet med andre mennesker.

På ”Stemmens Kraft” setter vi stemmen i fokus, gir den plass og utforsker den på mangfoldig vis.

Undervisningen er en blanding av teori og praksis. Den er opplevelsesorientert og danner en trygg ramme for deg for å vokse i og skape forandringer for livet.

Temaene vi jobbe med er

 • Stemmens kraft og uttrykk
 • Det naturlige åndedrett
 • Kropp og stemme;
 • Stressreduserende stemmetrening
 • Stemmen og personlig utstråling
 • Tale- og sangstemmen
 • Sentrert kommunikasjon
 • Dynamisk stemmeterapi
 • Voicecentering og uttrykkssang
 • Stemmen til indre fordypelse
 • Lydmeditasjoner
 • meditasjons fordybelse med stemmen

I tillegg til det faglige stoffet, legges det vekt på individuelt arbeid der du vil få veiledning i prosessen med nettopp din stemme. Alle samlingene inneholder fysiske øvelser, dans, bevegelse, stemmetrening, visualiseringsøvelser, lydmeditasjoner, samt kreative oppgaver som du kan arbeide videre med mellom modulene.

Hva stemmekurset kan gi deg

 • Du vil bli bedre kjent med ditt personlige uttrykk,
 • Få større gjennomslagskraft
 • Styrke din personlige utstråling.
 • Lærer å synge deg fri, å gi plass til følelsene dine
 • Frigjøre kreative ressurser
 • Bruke stemmen din til indre fordypelse

Du vil jobbe kroppsorientert, lære å lage lyd med hele kroppen og bruke stemmentil å vitalisere kroppen din. Dette styrker også lymfesystemet og immunforsvaret. Gjennom voicecenteringsmetoden lærer du å arbeide med følelsesforløsende sangteknikker som balanserer energien din.

Du vil bli kjent med ulike teknikker for lå jobbe med lyd. Dette vil gjøre deg i stand til å arbeide dypt, presist og sentrert både med deg selv og andre.

Du vil lære teknikker for å bli friere i ditt uttrykk, og gjennom å utvikle stemmen, kroppsspråket og uttrykket ditt også oppdage nye sider av deg selv.

Du vil få en vel utarbeidet kursbok som du kan jobbe videre med på egen hånd lenge efter kurset.

Deltakerforutsetning

Stemmens Kraft fordrer ingen særlige forkunnskaper. Det henvender seg til deg som ønsker å arbeide med stemmen i fokus og som sikter etter et målrettet, prosessorientert forløp som ledd i din utvikling, enten profesjonelt eller personlig.

Stemmens Kraft henvender seg også til deg som er musiker, sanger, skuespiller eller annen utøvende kunster og som søker inspirasjon og en annerledes tilgang til stemmen som kan integreres i ditt eget kunstneriske uttrykk.

Du er også velkommen hvis du føler deg blokkert i stemmen eller i ditt følelsesmessige uttrykk.

– eller hvis du har lukket av for din stemmes potensial fordi du har blitt fortalt at du ikke kan synge.

– eller hvis du bare trenger å puste liv i livsgnisten og la kreativiteten finne nye uttrykk

Fordybningsområdene på stemmens kraft omfatter

 • Kroppsspråk og stemmetrening
 • Stemmens betydning for troverdighet
 • De ubeviste dobbelte signaler
 • Å bruke din stemme
 • Avspenning og oppspenningsøvelser
 • Det naturlige åndedrettet
 • Ansats og artikulasjon
 • Det levende uttrykket
 • Stemmefrigjøring
 • Å styrke selvtilliten gjennom stemmen
 • Kunsten å lytte
 • Dynamisk stemmeterapi
 • Stressreduserende stemmetrening
 • Meditativ stemmeteknikker og intensjonell lyd
 • Lydmeditasjoner
 • meditatsjons fordybelse med stemmen

Kursinformasjon

Tid

Kurset består av 3 samlinger:

2024
Nye datoer kommer snart

Lørdag kl. 10-17 og søndag kl. 10-16

Pris og påmelding

7.500.-

Sted

Creationwork
Welhavens gate 1, 0166 Oslo

Finn vei her

Kontakt

Har du spørsmål angående forløpet, og ønsker du ytterligere opplysninger

Kontakt os gjerne på
Mail: info@creationwork.org
Tel. 910 01 921

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Abonner på vårt nyhetsbrev
ErrorHere