Bli MBSR-instruktør i Oslo

"Du kan ikke stoppe bølgene, men du kan lære å surfe." - Jon Kabat-Zinn

Har du allerede en mindfulnessinstruktør utdannelse og ønsker du i tillegg å bli sertifisert MBSR-instruktør er dette kurs for deg.

Du vil få grundig gjennomgang av MBSR-modellen og utdannelsen vil gi deg kunnskapen, ferdighetene og fordypelsen til å undervise et 8 ukers MBSR-kurs.

Hvem kan delta

Du må ha gjennomført en mindfulnessinstruktør utdannelse som har omfattet minimum 200 timers undervisning.

Sertifisering

Har du tidligere holdt mindfulnesskurs på minimum seks uker som sertifisert mindfulnessinstruktør bliver du sertifisert MBSR-instruktør ved Creationwork ved gjennomførelsen av MBSR-utdannelsen.

Har du en mindfulnessinstruktør utdannelse (minimum 200 timers undervisning), men ikke har egen erfaring med at holde mindfulnesskurs på minimum seks uker, kan du bli sertifisert MBSR-instruktør ved å holde et 8-ukers MBSR, etterfulgt av en skriftlig evaluering av dit kurs og din rolle som MBSR-instruktør. Denne må være gjennomført senest 5 måneder efter endt utdannelse.

Å være en sertifisert MBSR-instruktør betyr:

Å være en kvalifisert veileder som er opplært til å undervise i Mindfulness-Basert Stress

Reduksjon (MBSR) -programmet utviklet av Jon Kabat-Zinn.

Å veilede og støtte andre i å utvikle mindfulness-ferdigheter og håndtere stress på en mer effektiv måte.

Å kunne kommunisere effektivt med et bredt spekter av mennesker og skape et engasjerende læringsmiljø.

Å håndtere vanskelige situasjoner og spørsmål som kan oppstå under kurset.

Å ha en personlig meditasjons praksis – dette er avgjørende for å kunne formidle prinsippene på en autentisk og troverdig måte.

MBSR instruktørutdannelsen vil gi deg

 • Faglig kompetanse til å lede MBSR-kurs for enkeltpersoner eller grupper
 • En solid forståelse av MBSR-modellen
 • Redskaper til å formidle dens prinsipper på en klar og tilgjengelig måte.
 • En fordypet forståelse av prinsippene bak MBSR, og hvordan mindfulness kan brukes til å håndtere stress, smerte og andre utfordringer i livet.
 • Evnen til å lytte med empati og tålmodighet, som viktige kvaliteter for å skape et rom der deltakerne føler seg trygge og komfortable.
 • En solid håndbok for å holde MBSR-kurs

Efter gjennomført utdannelse vil du som MBSR-instruktør kunne

 • Formidle et 8-ukers MBSR kurs og lede deltakerne gjennom et 8-ukers program som dekker meditasjon, mindfulbevegelse/yoga, mindfulness øvelser, dialog og gruppearbeid.
 • Veilede deltakerne gjennom ulike mindfulness-øvelser og meditasjoner, og hjelpe dem med å integrere mindfulness i deres daglige liv.
 • Skape en støttende og trygg læringsmiljø for deltakerne, hvor de kan utforske mindfulness-praksis, dele sine erfaringer og utfordringer, og utforsker veien til økt bevissthet og velvære.
 • Gi veiledning, støtte og inspirasjon til deltakerne mens de navigerer gjennom MBSRkurset og utforsker veien til økt bevissthet og stressreduksjon.

Egenutvikling

Å utdanne seg til mindfulnessinstruktør og MBSR instruktør er, foruten å tilegne seg faglige ferdigheter, også en vei å gå i møtet med seg selv å det å være menneske. Derfor er det å gjennomgå en egenutvikling essensielt som mindfulnessinstruktør, og en forutsetning for at kunne lede andre på vei.

Er dit ønske at jobbe fordypet med mindfulness tilråder vi først en bred mindfulnessinstruktør utdannelse hvor der er god rom til både den faglig og den personlige utvikling, for deretter at tilegne deg spesialisering i spesifikke mindfulness-baserte kurser som MBSR kurset og andre mindfulness-baserte kurser.

Kursinformasjon

Tid

Start 10. mars 2025

10.-14. mars
(Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 9.30 -17, fredag 9.30-16)

29. april-3. mai
(Stilhets retreat på Nøsen fjellhotell)

9.-13. juni
(Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 9.30 -17, fredag kl. 9.30-16)

Rett til endringer forbeholdes

Sted

Creationwork
Welhavens gate 1J, 0166 Oslo

Finn vei her

Pris

32.000,- (inkl. 5 dage retreat)
Heraf depositum: 8000.-
Restbeløpet kan betales i 2 rater á 12.000.-
4.060.- opphold og forpleining Nøsen Fjellhotell (prisen er for dobbeltrom 2024)

Påmelding

Send inn søknadskjema.
Etter bekreftet opptakelse på MBSR- instruktørutdannelsen skjer påmelding ved innbetaling av depositum.

Kontakt

Mail: info@creationwork.org
Tel. 910 01 921

Utdanningens innhold

Teoretisk grunnlag:

 • Introduksjon til MBSR og MBCT
 • MBSR-modellens 8 komponenter
 • Etikk og kommunikasjon i mindfulness-undervisning
 • Stress og stresshåndtering
 • Forskning omkring MBSR

Veiledning:

 • Gruppeveiledning av undervisningspraksis
 • En individuell mentortime (inkludert i kursprisen)
 • Erfaringsutveksling med andre MBSR-instruktører

Praktisk trening:

 • Mindfulness-øvelser
 • Meditasjon og indre fordypelse
 • Mindful yoga
 • Dialog og gruppearbeid
 • Undervisningsteknikker og formidling
 • Tilretteleggelse og ledelse av MBSR-kurs
 • Stille dagen

Personlig utvikling:

 • Regelmessig mindfulness-praksis
 • Egen refleksjon og innsikt

Hva er forskjellen mellom å være mindfulnessinstruktør
og MBSR-instruktør?

Den typiske forskjell på å være mindfulnessinstruktør og MBSR-instruktør er at du som mindfulnessinstruktør har en bredere tilnærming med flere elementer og redskaper der bygger på en tradisjonsrik mindfulness kultur, der ofte også inkluderer stressreduksjon. Som MBSRinstruktør bliver du spesialisert i et spesifikt program rette mot stressreduksjon, mens

Det er en viss overlapping mellom å være mindfulnessinstruktør og MBSR-instruktør, som mindfulness øvelser, meditasjon, elementer av yoga, dialog og gruppearbeid. Men det er også noen viktige forskjeller:

Som mindfulnessinstruktør utdannet hos Creationwork har du en bred vifte av redskaper og øvelser til å formidle mindfulness prinsippene. Utdannelsen er erfaringsbasert, og legger vekt på egenutvikling og utviklingen av mindfulness kompetansene på et høyt faglig nivå.

Rotfestet i mindfulness tradisjonen lærer du å utvikle et kurskonsept med stort spillerom til å skape en ramme der er tilpasset dine deltagere.

Du kan være kreativ og nyskapende, legge elementer til og fra, og har gjennom utdannelsen en grundig og dyp erfaring med mindfulness meditasjon og mindfulness i hverdagen. Du har også et godt kjennskap til elementene fra Jon Kabat-Zinn´s MBSR kurs.

Som MBSR-instruktør følger du Jon Kabat-Zinn´s anerkjente program til stressreduksjon. Et MBSR kurs følger en strukturert 8-ukers plan. Formidling av MBSR er alltid et ufravikelige 8-ukers program med faste elementer, der følger en fast struktur. Fokus er spesifikt på MBSR-modellen og dens implementering

Målgruppen

Målgruppen som mindfulnessinstruktør er bred og rette mod alle med interesse for mindfulness og meditasjon. MBSR-kurs er ofte rettet mot personer med stress eller andre utfordringer.

Fordeler ved både å være mindfulnessinstruktør
og MBSR-instruktør

Som instruktør av begge metoder får du mulighet for at tilbyde dine klienter en bredere vifte av tilganger til mindfulness og stressreduksjon. Mens du som mindfulness instruktør kan fokusere på en bred vifte av bevissthet øvelse og tilstedeværelse, kan du med MBSR tilby en mere strukturert tilgang, der spesifikt er designet til at håndtere stress og stressrelaterte utfordringer.

Mens mindfulness kan appellere til en bred vifte av mennesker, herunder dem, der ønsker personlig utvikling, indre fordypelse, eller generelle ønsker forbedret livskvalitet, kan MBSR være særlig attraktivt for dem, der lider av stressrelaterte lidelser, kroniske smerter eller andre. Alle kan dog have glede av et MBSR-kurs.

Er du både utdannet mindfulnessinstruktør og MBSR-instruktør har du mangfoldighet i tilgangen. Du har mulighet for at tilpasse din undervisning til forskjellige formater og kontekster. Du kan tilbyde individuelle sessioner, gruppeworkshops, otte-ukers MBSR-kurser og meget mere.

Både som mindfulnessinstruktør og som MBSR-instruktør har du mulighet for at hjelpe mennesker med å håndtere stress og forbedre deres livskvalitet. Dette kan være et dypt meningsfult og givende arbeide.

Historisk bakgrunn

MBSR, forkortelsen for Mindfulness-Basert Stress Reduksjon, blev utviklet helt tilbake i 1970’erne.

1979 holdt Jon Kabat-Zinn sitt første MBSR-kurs i kjellerlokalene på Stress Reduction Clinic ved University of Massachusetts Medical School i USA. Inspirert av buddhismen og dens potensiale til at håndtere stress og smerte, hadde han utviklet et 8 ukers MBSR kurs med elementer fra buddhistisk meditasjon og vestlig psykologi, især fra kognitiv adferdsterapi, og kroppsøvelser i form av yoga

Kurset var opprinnelig rettet mod pasienter med kroniske smerter og sykdommer der var oppgitt av egne leger. Resultatene var bemerkelsesverdige. Deltagerne opplevede en signifikant reduksjon i stress, angst og depresjon, forbedret søvnkvalitet og økt evne til at håndtere smerte.

Nettopp fordi et MBSR-kurs har samme stringente oppbygning hver gang det avholdes er det et av de programmer der er gjort mest evident basert forskning på gjennom årene. Og nettopp disse positive forskning s resultater har været helt avgjørende og banebrytende for at mindfulness kurs og MBSR kurs har vundet stor popularitet verdene over, og nu er tilgengelig i mange lande. Kursene utbydes av en bred vifte av organisasjoner, herunder hospitaler, klinikker, private bedrifter og mindfulness-sentre.

Jon Kabat-Zinn har skrevet flere bøker om mindfulness, stressmestring og meditasjon. Mest kjent er nok «Full Catastrophe Living» og «Wherever You Go, There You Are». Han er også en fremtredende stemme i å fremme mindfulness i ulike sammenhenger, inkludert helsevesenet, utdanning og næringslivet.

Undervisere

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Abonner på vårt nyhetsbrev
ErrorHere