Mindfulness instruktørutdannelse

Hvis du ønsker en dyptgående, inspirerende og faglig grundig utdannelse som mindfulnessinstruktør, er du i trygge hender hos oss. I kraft av mange års undervisningserfaring formidler vi bredden og dybden av mindfulness.

Nærvær, samarbeid, og fordypelse er våre nøkkelord, i samspill med kreativitet og humor.

Vår mindfulnessinstruktørutdannelse oppfyller Mindfulness Norges faglige og etiske retningslinjer for mindfulnessinstruktør-utdannelser. Utdannelsen er også godkjent av Norsk Psykolog Forening (NPF).