Zen og mindfulness

zen og mindfulness

Just This Moment

Dette kurs er for deg der ønsker kontinuitet og fordypelse i din mindfulnesspraksis.

I løpet av et år vil vi mødes ca. én gang månedlig.  Hver samling vil gi deg inspirasjon til videre fordypelse for måneden som kommer. Gjennom forskjellige meditasjoner vil vi fordype os i sentrering, sinnets ro og klarhet, og empati og hjertets natur. Noen av meditasjonene vil følge årstidene, og hver kvel vil have sitt eget tema som vi inspirere deg for den kommende måned, og til videre fordypning av din egen praksis.

Mindfulness har sine røtter i den buddhistisk filosofi og tradisjon. I dag er denne visdom sekulær og er kjent verdenen over som mindfulness. Et av de helt sentraler punkter i zen-meditasjon er, som vi også kjenner fra mindfulness-meditasjonspraksis, valgløss oppmerksomhet (choiceless awareness).  Denne våkenhet i øyeblikket – bare dette øyeblikk – hvor alt får lov at komme og gå som det er, er noe av det der gjennom året vil lærer os noe om kontakt og forbunnethet.

Ved å følge gruppen i et år vil du oppleve hvordan din meditasjonspraksis fordypes og hvordan følelse av helhet, klarhet og velvære vil blive en tydeligere del av din hverdag.

Påmelding skjer for ét år av gangen, altså i alt 10 samlinger. Det er mulig du ikke kan komme hver gang, bare prøv å få det til så godt du kan. Vi vil være en lukket gruppe for hele året.

Kursinformasjon

Tid

Mandager kl. 18.30 – 20.30

2019
23. september, 28. oktober, 18. november, 16. desember

2020
10.februar, 9. mars, 6. april, 11. mai, 15. juni, 24. august

Pris

4.400.-

Påmelding

Sted

Grinidammen, 10 1359 Eiksmarka

Kontakt

Mail: info@creationwork.org
Tel. 910 01 921