Stemmecoaching

Personlig stemmetrening

Trenger du til at frigjøre din stemme, få mer gjennomslagskraft eller lære å bruke din stemme mer fritt og spontant kan du ha glede av at å jobbe med personlig stemmetrening.

Du får muligheten til å utforske din egen stemme ved hjelp av enkle stemmeteknikker der kan skape store forandring både i ditt uttrykk og i din hverdag.

Stemmen din kan åpne opp for mer flyt i din kropp, styrke din pust og din personlige gjennomslagskraft

Ved hjelp av enkle teknikker kan du få en mer klangfull og balansert stemme

I personlig stemmetrening lærer at bruke hele kroppen som din stemme slik at din stemme blir mer balansert, levende, og fyldigere.

 

«At kjenne din stemme er at kjenne deg selv.»

 

Dynamisk stemmeterapi
Syng deg fri

Du kan også utforske de spesifikke temaer der er knyttet til din stemme og arbeide følelsesforløsende med stemme i individuell stemmetrening

De problemene vi har med stemmen, pusten eller uttrykket vårt handler ofte om følelser. Du kan bruke stemmen din til å løse opp for følelsesmessige blokkeringer. Stemmen er et fantastisk redskap i dette arbeidet å kan forløse dype følelsesmessige blokkeringer.

Dynamisk stemmeterapi handler grunnleggende om å finne din egen stemme. Det handler om å finne tilbake til de sidene i deg selv som du i løpet av livet har avskåret deg fra, åpne for dine skjulte og glemte ressurser og på den måten bli hel.

Info

For individuel stemmetrening eller stemmeterapi

Kontakt Barbra Coco Laurré
Tel. 910 01 921
Info@creationwork.org

Sted

Grini Mølle
Grinidammen 10
1359 Eiksmarka

Send en mail.