Grini Mølle i Oslo, Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka
Telefon: 910 01 921
Følg oss:
0

Kreative kurs

Vi står også ovenfor en tid som krever at vi tar helt nye sider av oss selv i bruk. Vi er nødt til å romme helheten og forstå vår plass i sammenhengen med naturen og hverandre.

De gode løsningene kommer når vi evner å sette det vi har lært sammen på nye måter, når vi kan formulere en problemstilling og ha rom, mulighet og prosesserfaring nok til å kunne prøve og feile.

Kreativitet er en del av vårt innerste. Den kommer i spill når vi er engasjerte og fordyper oss i skapende prosesser. Velkommen til våre kreative kurs!

Hos os kan du velge mellom:

Mindfulness og kreativitet
The Artist
Stemmens Kraft