Medisinsk yoga og meditasjon

Basert på arbeid med klienter, anatomikunnskap, energibevissthet og innsikt i kraften av nærvær, har Eline Monrad Vistven utviklet meditasjoner og øvelser som bidrar til å styrke deg om du har helsemessige utfordringer. Medisinsk yoga, eller mediyoga, kan være med til å styrke deg både fysisk og mentalt, og gir deg redskaper til å håndtere stress og utfordringer på en mer hensiktsmessig måte.

Kroppens reaksjoner på stress, sykdom, miljøpåvirkninger, sjokk/traume eller andre utfordringer som gir fysiske utslag, kan i mange tilfeller støttes og justeres psykisk. Det finnes ingen andre som forstår kroppen din like godt som deg, og derfor er du den absolutt beste til å kjenne på kroppens signaler. Gjennom medisinsk yoga og meditasjon kan du forbedre ditt utgangspunkt, bli mer frisk og finne tilbake til din grunn-energi.

Øvelsene du får baserer seg på mediyoga og mindfulness meditasjon. De vil være grunnleggende for nesten enhver situasjon, og erfaringen viser at de er immunstyrkende, balanserende og frisettende. Derfor kan de både hjelpe på aktuelle problemstillinger, men også være en hjelp i fremtiden når du møter andre utfordringer eller motgang i livet.

Eline gir også individuell behandling og personlig oppfølging innen mediyoga og meditasjon om du ønsker det. Er du interessert i medisinsk yoga, da kan det være utrolig brukbart for deg å få kjennskap til flere redskaper som du kan anvende i hverdagen for å øke ditt psykiske og fysiske velvære og styrke sinn og helse.

kontakt

Eline på e-post: eline.vistven@gmail.com