MBSR mindfulnesskurs handler om stressreduksjon, livskvalitet og nærvær

8-ukers Mindfulness MBSR kurs vil gi deg:
  • Effektive verktøy for stressmestring i hverdagen, også på jobben.
  • Du vil lære om mindfulness og hva mindfulness kan gjøre for deg
  • Du vil få velutprøvde teknikker og metoder som skaper overskudd og velvære
  • Innsikt i sammenhengen mellom tanker, følelser og stress
  • Lære å møte negative tanker, og det som er vanskelig i livet, med større ro og aksept
  • håndtere negative tanker og følelser mere hensiktsmessig og forsterke en positiv utvikling
  • Trene effektive teknikker til økt livskvalitet.

Kurset inneholder både teori og praksis. Du vil få gode redskaper til å håndtere fysisk, psykisk og mentalt stress. MBSR-kurset baserer seg på teoretisk opplegg, øvelser, egen erfaring, samtaler og refleksjon.