Bli sertifisert mindfulnessinstruktør

Lær å holde kurs i mindfulness. Bli med på en spennende, dyptgående og kreativ mindfulnessutdanning hvor du utvikler solide ferdigheter som sertifisert mindfulnessinstruktør.

VELKOMMEN TIL VÅR 14 MÅNEDERS MINDFULNESSINSTRUKTØRUTDANNING

Bruk mindfulness i ditt fagområde, eller fordyp deg i mindfulness som egen praksis.

Her kan du fordype deg i meditasjon, få større selvinnsikt, lære om mindfulness og det å holde egne mindfulness kurs, gjennom 14 måneder. Du får kyndig veiledning av svært kompetente og dyktige undervisere som er blant de ledende på feltet.

Creationworks mindfulnessinstruktørutdanning er godkjent av Norsk Psykolog Forening (NPF) som 72 timers vedlikeholdsaktivitet, og oppfyller internasjonale og Mindfulness Norges retningslinjer for mindfulnessinstruktør-utdanninger.

Bli sertifisert mindfulnessinstruktør

Hvis du ønsker en dyptgående, inspirerende og faglig grundig utdanning som sertifisert mindfulnessinstruktør, er du i trygge hender hos oss. Våre nøkkelord er nærvær, samarbeid, og fordypelse, i samspill med kreativitet og humor. I kraft av mange års undervisningserfaring formidler vi bredden og dybden av mindfulness på vår mindfulness uddanning – fra klinisk mindfulness kurs (MBSR/MBCT), mindfulness og innovativ ledelse, til selvledelse gjennom selvinnsikt og meditasjon.

Personlig vekst

Vår mindfulness uddanning gir deg en unik mulighet for personlig vekst. Du vil få gode redskaper til at takle “livets katastrofer“, og trene oppmerksomt nærvær og mindfulness meditasjon med erfarne mindfulnessinstruktøre og meditasjonslærerer.

Minfulnessinstruktør – utdanningens  innhold og oppbygning

For hver samling vil du opparbeide deg kompetanse til å undervise andre, både grupper og individuelt. Mindfulness utdanningen er solid og gir deg en rikholdig verktøykasse av metoder du kan basere dine egne mindfulness kurs på. Du mottar et utførlig kompendium med materiale til utarbeidelse av eget kursforløp.

Klikk og les mer her

Teori

Du vil lære om de kliniske, psykologiske, innovative og eksistensielle aspektene av mindfulness. Teorien understøtter forståelsen av mindfulness, metodens muligheter og bruksområder. Teorien formidles gjennom foredrag, samtaler, og gruppearbeid.

Praktisk

Du vil tilegne deg et bredt spektrum av mindfulness øvelser, og lære å mestre disse gjennom egen formidling. Du vil  lære å holde mindfulness kurs, og om 8 ukers- mindfulness kurset MBSR (mindfulness basert stressreduksjon) og MBCT (mindfulness basert kognitiv terapi)  av sertifisert MBSR/MBCT instruktør.

Formidling

Vi legger særlig vekt på å utvikle din formidlingsevne. Du vil få en voksende forståelse om pedagogisk formidling av mindfulness og din egen rolle som mindfulnessinstruktør. Du vil bevisstgjøre dine virkemidler og lære å bruke formidlingsredskapene kropp og stemme fritt i formidlingen av mindfulness.

Egen prosess

God formidling stiller krav til instruktørens nærværs-evne. Din formidlingsevne som mindfulnessinstruktør bygger særlig på erfaringer du har gjort gjennom din egen mindfulness praksis. Derfor er mindfulness ikke blot et godt kognitivt redskap, men også en måte å være tilstede i livet på. Med andre ord – ”to walk the talk”, hvorfor din egen mindfulness-praksis og bevisstgjøring står sentralt i mindfulnessinstruktør utdannelsen.

Gruppedynamik og mentoring

I en trygg atmosfære og rikt læringsmiljø kan du, i interaksjon med medstudenter og utdannelsens forskjellige undervisere, skape et solid nettverk, og få erfaring med mindfulness ved å være en del av en fast gruppe over lengere tid.  Hele utdannelsen følges tett av en hovedlærer. Det gir deg en unik mulighet for supervisjon, personlig veiledning og mentoring under hele utdannelsen.

Opptak

Du søker opptak ved å fylle ut søknadskjema. Når vi har mottatt din søknad kontakter vi deg for en personlig samtale med hovedunderviser Barbra Coco Laurré.

Stemme og kropp

Vi har spesiell kompetanse på formidling og hos oss blir du en god formilder av mindfulness. Derfor inngår også kropp og stemmetrening. Dette er to essensielle redskaper i formidling. Å være trygg på kropp og stemme er en forutsetning for å kunne bruke den fritt.

Mindfulness, kreativitet og konfliktløsning

Det er avgjørende at du som instruktør kan være nærværende og håndtere de situasjonene du kan komme opp i. Derfor undervises du også i mindfulness og konfliktløsning, og mindfulness og kreativ ledelse.

Heartfulness

I tillegg til den klassiske mindfulnesstreningen handler mindfulness også om utviklingen av empati og medfølelse. Hjertets kvaliteter er en viktig faktor for å kunne formidle mindfulness og for å bevare nærværet i livets små og store utfordringer.

På hver samling vil vi fordype vor egen meditasjonspraksis. Du vil også trene formidling av mindfulnessøvelser, så du ved utdannelsens slut vil føle deg godt rustet til å holde egen mindfulnesskurs.

Her har du en oversikt over mindfulnessinstruktør-utdannelsens oppbygning:

MODUL 1:  AT VÆRE TILSTEDE I EGEN KROP
 • I første omgang handler det om de “klassiske“ mindfulnessøvelser: Kropsscanning mindful-dialog, kropp og pust. Om autopilot og kunsten at være i egen kropp.
 • Vi vil undersøke hva oppmerksomt nærvær er gjennom kroppen og sansene. Gjennom tankerne og følelsene. Hvordan ser vi på verdenen, og er der andre måter at se den på?
 • Hvordan kan vi trene mindfulness i hverdagen – også i en stresset hverdag?
 • Vejen til oppmerksomt nærvær går gjennom kroppen. Du vil trene forskjellige nærværsøvelser, utforske autopiloten, øve og få masser av ny inspirasjon å jobbe videre med til neste samling.
MODUL 2:  BEVIDST NÆRVÆR
 • Vår dyktige yogalærer Runa Rebne vil undervise på denne samling og lære deg å bringe nærværet inn i kroppen din, å være her og nå. Du vil få fantastisk gode yogaøvelser du kan bruke selv, og et yogaprogram du kan bruke på dine egne kurs.
 • Kroppsbevissthet, dynamiske kroppsøvelser, balansert med stilhet, hvile, ro og velvære vil være en del av denne samlingen.
 • Gjennom Kreative formidlingsøvelser vil vi trene det åpne nærvær. Du vil trene å se og lytte åpent. Du vil også trene din persepsjon av kroppsspråk og nonverbal kommunikasjon, noe som vil gi deg større trykkhett i din egen formidling av mindfulness.
 • Du vil lærer om på røttene, om tradisjonen mindfulness utspringer fra, og i hvilke sammenhengen de forskjellige aspekter av mindfulness brukes i dag.
MODUL 3: TANKER, STRESS OG MINDFULNESS
 • På denne samling vil du lærer om stress. Hva er stress og hvordan påvirker det vår livskvalitet? Og hvordan kan mindfulness hjelpe os fra stressreaksjon til stressrespons?
 • Men er mindfulness for alle? Hva er indikasjon og hva kontraindikasjon?
 • Psykolog og kropspsykoterpeut Veslemøy Morton vil på denne samling gi deg en spennende innføring i chok/traume.
 • Du vil få en dypere forståelse av nervesystemet ved både stress og chok/traume, og av mindfulness som “medisin“.
 • Du vil også få mulighet for en dypere selvforståelse ved å kartlegge egen stressmønstre. Samlingen vil også gi deg gode sentreringsøvelser til bedre å kunne håndtere stress i hverdagen.
MODUL 4: JEGETS STEMMER – Å ØNSKE FØLELSER VELKOMMEN
 • Å hilse følelsene velkomne er et sentralt tema i mindfulness, stressreduksjon og mindfulnessmeditasjon, også de vanskelige. Vi vil se på følelsenes betydning, kulturelt og i det personlige liv.
 • Du vil oppøve ferdigheter i å være mindful med vanskelige følelser, og bruke dem konstruktivt.
 • Hvordan møte deg selv (og andre) med større vennlighet, især på de områder hvor du kanskje føler deg utilstrekkelig?
 • Gjennom velutprøvde mindfulnessøvelser vil du erfare betydningen av mindfulnessinstruktørens evne til å romme egne og andres følelser.
 • Du vil også utvikle din formidlingskompetanse gjennom kropp- og stemmetrening
MODUL 5: KONFLIKT OG KONTAKT
 • På denne samling vil du lære om gruppedynamikk og gruppedynamiske prosesser. Du vil lære om konflikthåndtering som en hjelp til å stå godt på egen ben i en undervisningssituasjon.
 • Du vil få gode redskaper til å kunne stå i en konflikt, å kunne romme den og enda også løse den gjennom trening av emosjonell bevissthet.
 • Vi vil fordype os i mindfulness grunninnstillingene, og det er tid til å reflektere over din egen rolle som mindfulnessinstruktør.
 • Vi vil trene, øve og lære ”håndverket” skikkelig, og du vil påbegynne din første skisse til dit eget mindfulnesskurs, som vil være dit sertifiseringskurs.
MODUL 6: KREATIVITET OG MINDFULNESS
 • Kreativitet setter ikke kun våre tanker fri, det kan også åpne våre hjerter og forbinde os med de dypere lag av os selv. Det vil du erfare på denne samling.
 • Du vil også erfare hvordan kreative prosesser kan åpne meditative rom, og for opplevelsen av mindfulness bag om ord og tanker.
 • Du vil få mulighet til å undersøke hvordan kreativ utfoldelse er mindfulness i aktion, og mindfulness er kreativitet – et skapende øyeblikk– der oppstår hvert øyeblikk, igjen og igjen.
 • Du vil også få mange kreative øvelser du vil kunne bruke i eget liv som nærværstrening, og på dine egne mindfulnesskurs om du ønsker.
 • På denne samling vil du få personlig supervisjon på din første skisse til ditt eget mindfulnesskurs som du vil holde (sertifiseringskurset).
MODUL 7: HEARTFULNESS – HJERNE OG HJERTE
 • Vi vil fordype os i hjertes intelligens. Kvaliteter som vennlighet, empati og medfølelse utvikles ofte naturlig når vi praktiserer meditasjon og oppmeksomt nærvær over tid.
 • Vi vil se på etikk og metodikk i det å formidle mindfulness til andre.
 • Du vil lære å fasilitere øvelser der inviterer til selvomsorg, og omsorg for andre.
 • Du vil også lære om den tre-delte hjerne og hjertes fire rom.
 • På denne samling vil du også møte en av Norges fremste hjerneforskere, Per Brodal, professor emeritus, Universitetet i Oslo. Per vil holde et helt unikt foredrag om hjernes arbeidsmåte i lys av nyere hjerneforskning og sammenhengen mellom hjerne og sinn.
MODUL 8: VEJEN VIDERE
 • På denne siste samling vil vi se tilbake på veien du har gått, og på veien videre.
 • Du vil bevisstgjøre egne kompetanser, og din videre fordypelse i mindfulness og mindfulnessmeditasjon.
 • Du vil få mulighet for utveksling omkring din erfaring som mindfulness-instruktør på baggrund av dit sertifiseringskurs.
 • Vi vil avslutte med evaluering av utdannelsen, og din refleksjon av dit utbytte.
Målgruppe

Vår mindfulnessinstruktørutdannelse henvender seg til det tverrfaglige feltet. Den retter seg mot:

 • psykologer
 • terapeuter
 • leger
 • behandlere
 • helsearbeidere
 • sosialrådgivere
 • undervisere
 • pedagoger
 • prester
 • andre som arbeider med mennesker
 • ledere som ønsker å utdype sine ledelseskompetanser
 • kunstnere og kreativt arbeidende

Du kan også bruke utdannelsen med fokus på personlig fordypelse i mindfulness.

Læringsmål for utdannelsen
Kunnskapsmål

Vår indfulnessinstruktørutdannelse vil gi deg kunnskap og formidlingsferdigheter så du kan undervise i mindfulness profesjonelt, pedagogisk og etisk.

Du vil få:

 • en god grunnforståelse i hva mindfulness er og få kjennskap til røttene i mindfulness
 • god teoretisk forståelse av mindfulness, og blir kjent med sentral litteratur på feltet
 • erfaring med forskjellige metoder og tilnærminger til mindfulness
 • innsikt og erfaring med både formell praksis og uformelle mindfulness-øvelser
 • forståelsen for hvor og hvordan mindfulness kan brukes
 • utvikler din formidlingskompetanse
 • pedagogiske redskaper til å formidle mindfulness én til én, og i form av kursbasert gruppeundervisning
 • utviklet din mindfulness-kompetanse basert på faglig kunnskap, teoretisk forståelse, etisk innsikt og erfaring, tilegnet gjennom egen praktisering av mindfulness
 • opparbeidet et ”skattekammer” av klassiske mindfulness øvelser, og være i stand til at formidle dem innovativt, edukativt og levende
 • en forståelse for mindfulness, og har kjennskap og historisk bevissthet omkring mindfulness
 • fordypet selvinnsikt og utvikle deg kreativt.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført utdannelse vil du kunne:

 • undervise og formidle mindfulness en til en og i grupper
 • utarbeide eget kursmateriale med henblikk på forskjellige målgrupper
 • formidle mindfulness både profesjonelt og etisk velfundert
 • vurdere om deltaker er egnet til at delta, og om mindfulness vil være bra for dem
 • formidle mindfulness, basert på studier, litteratur og egen erfaring
 • ivareta egne grenser og helse
 • reflektere over eget arbeide og tilpasse dette etter forholdene
 • vurdere når du selv trenger mentoring og supervisjon
 • formidle mindfulness med integritet og sikkerhet
 • ha en kreativ og levende tilgang til mindfulness, både teoretisk og praktisk
 • ha utviklet din formidlingsevne og kunne tilpasse formidlingen av mindfulness i forhold til målgruppen
 • kunne reflektere selvstendig over egne innsats, og justere heretter
 • kunne demonstrere ferdigheter som mindfulness instruktør både muntlig og skriftlig, og avslutte utdannelsen med et selvholdt mindfulness kurs på profesjonelt nivå.
Studiets varighet og omfang
Tid

Utdannelsen er modul-basert og varer 14 måneder.

Den består av 8 samlinger.  Hver samling er 4 dager.

Hver modul er 30 timer, i alt 240 timers undervisning. I tillegg kommer hjemmearbeid, supervisjon, lesning av litteratur og oppgaveskriving.

Deltaker-forutsetning

Du må ha kjennskap til mindfulness både teoretisk og praktisk, og være innstilt på at utdannelsen krever egeninnsats og selvstudie. Beregn tid til øvelser, fordypning, lese faglitteratur og tid til regelmessig mindfulnessmeditasjons-praksis mellom hver samling. Vi anbefaler at du har gjennomført et 8-ugers MBSR kurs eller tilsvarende mindfulnesskurs, men dette er ikke et krav for opptakelse.

Fremmøte

Der er frammøteplikt på alle samlinger.

Fravær

Har du mer end 4 dages fravær kan du ikke bli sertifisert.

Sertifisering

Forløpet avsluttes med sertifisering og mottakelse av sertifiseringsbevis for gjennomført utdannelse.

Ønsker du sertifisering gjelder følgende retningslinjer:

Formidling av et mindfulness kurs

For å bli sertifisert må du holde et eget kurs på minst 6 kurs-ganger. Kurset kan startes opp etter 6. samling og avsluttes innen mindfulness instruktørutdannelsens slutt.

Undervisningsmanual

Du vil gjennom utdannelsen få innsikt og kunnskap nok til å skape ditt eget kursmateriale, og det vil bli gitt løpende supervisjon og veiledning både på faglig innhold, øvelser og formidling.

Skriftlig oppgave

Kurset du har holdt må dokumenteres i en skriftlig oppgave. Oppgaven må inneholde materialet du har utarbeidet og undervist i, samt refleksjon rundt formidlingen. Du vil i løpet av treningen bli fortrolig med teorien og formidlingen, samt øvelsene som skal med på lydfilene.

Om du ikke ønsker sertifisering

Du kan fullt mulig gjennomføre utdannelsen uten ønske om å bli sertifisert. Da gjelder oppmøteplikten, og krav til egenpraksis under utdannelsen.

Kompendium

Du vil få et rikholdig og grundig kompendium som vil være en god støtte under oppbygningen av dine egne kurs og til videre bruk i undervisning.

Begrenset deltagerantall: 12

(Rett til endringer forbeholdes)

Les mindre

Neste oppstart på minfulnessinstruktørutdannelse

Start 28 mars 2019
Tid

8 samlinger torsdag til søndag

Torsdag-lørdag kl. 10-18, søndag kl. 10-162019

28. – 31. mars

9. – 12. mai

13. – 16. juni

22.- 25. august

17. -20. oktober

12. -15. desember

2020

5. – 8. mars

21. – 24. mai

Pris

32.000.- her av depositum 8.000.-

Depositum kan først innbetales etter opptakelse på utdannelsen.

Påmelding

Send inn søknadskjema (dette er uforpliktende og ikke en påmelding)

Når vi har mottatt din søknad kontakter vi deg for å finne tid til en personlig samtale hvor du kan møte utdannelsesleder Barbra Coco Laurré og høre mer inngående om utdannelsen.

Etter bekreftet opptakelse på mindfulness instruktørutdannelsen skjer endelig påmelding ved innbetaling av depositum. Denne påmelding er bindende.

Sted

Creationwork, Grinidammen

10
1359 Eiksmarka

Kontakt

info@creationwork.org

Tlf. 910 01 921

Se video om mindfulnessinstruktørutdannelsen