MBSR Teacher-Training Program in Oslo, Norway

Creationwork tilbyr internasjonal MBSR instruktørutdannelse i samarbeid med Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA)

IIMA´s MBSR-instruktør utdannelse, som tidligere har vært tilknyttet NTNU i Gjøvik, tilbys nå, som eneste i Norden, av Creationwork i Sandvika/Oslo. Undervisningen foregår hovedsakelig på engelsk.

17. februar 2022 – 4. juni 2023

Online informasjonsmøte på ZOOM:
Lørdag 30. oktober 2021, 10.00-12.00
Mandag 6. desember 2021, 19.00-21.00

 

Mindfulness-Basert Stress Reduksjon (MBSR)

MBSR-programmet ble grunnlagt i 1979 av dr. Jon Kabat-Zinn og hans kolleger på stressreduksjonsklinikken på Massachussetts universitet ved Institutt for atferds- og forbyggende medisin (Department of Behavioural and Preventive Medicine, Worcester, Mass. U.S.A.).

Et MBSR-kurs består av åtte ukentlige sesjoner som varer minimum 2,5 timer per økt. Det er en hel dag med mindfulness-øvelser i stillhet i løpet av den 6. og 7. uken. Deltakerne lærer formelle mindfulness meditasjonsøvelser som kroppsskanning, myk yoga, sittende meditasjon og gående meditasjon. I tillegg diskuteres forskjellige temaer som den psykiske og fysiske effekten av stress, mindful kommunikasjon, hvordan ivareta seg selv og hvordan mindfulness kan være en støtte til å møte stress med klokskap og vennlighet.

MBSR er, med hell blitt tatt i bruk i ulike omgivelser rundt om i verden. Fra den første utviklingen som foregikk på sykehus, klinikker og i ulike helsemiljøer, blir MBSR i dag brukt i mange forskjellige sammenhenger, blant annet i ledelse og lederutdanning, på skoler og universiteter, i bedriftshelsetjenester, rehabilitering, veiledning og coaching. I Europa har er det blitt holdt kurs siden 1990-tallet, og interessen har fortsatt å øke. I noen europeiske land gir det offentlige helsevesenet økonomisk støtte til å delta i MBSR-kurs.

Det er også økende interesse i næringslivet, på universiteter, i helseorganisasjoner, i offentlige etater og andre bransjer for å tilby de ansatte MBSR mindfuldness-trening; som en evidens-basert metode som hjelper de ansatte med å holde seg sunne, rolige og fokuserte, også i perioder med mye stress og endring.

En rekke vitenskapelig studier understøtter effektiviteten av MBSR. Studiene viser at en høy andel kursdeltakere opplever én eller flere av disse virkningene:

 • reduserte fysiske og psykosomatiske plager
 • økt evne til å takle stressituasjoner
 • økt evne til å slappe av
 • økende selvtillit og selvaksept
 • økt livskraft


The Institute for Mindfulness Based Approaches (IMA)

The Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) var den første skolen som tilbød en profesjonell MBSRT-instruktørutdannelse i Europa. Grunnlegger og direktør Dr. Linda Lerhaupt har undervist mindfulness-baserte utdannelser siden 1983, og er anerkjent som ledende i feltet. Siden 2001 har IMA lært opp fagpersoner innen helsevesen, psykisk helse, utdanning, sosialarbeid, HR og relaterte bransjer.

IMA har hovedkontor i Tyskland, og tilbyr dessuten MBSR-instruktørutdannelse i Østerrike, Frankrike, Norge, Polen, Sveits, Tsjekkia og Japan. Mer enn 1750 fagpersoner har fullført MBSR-utdannelsen så langt. I Tyskland er IMA offisielt anerkjent som et uavhengig institutt for høyere utdanning og yrkesopplæring. Utdannelsene er offentlig anerkjent og blir ansett som videreutdanning av flere yrkesorganisasjoner.IMAs uavhengighet gir fleksibilitet til raskt å tilpasse seg utviklingen innen mindfulness-feltet. I tillegg til egne utdanningsprogrammer, har IMA samarbeidsavtaler i flere land med utdanningsinstitusjoner som er kjent for kvalitet og kompetanse.Siden 2001, har IMA utvidet tilbudet betraktelig, og tilbyr nå flere ulike utdannelser i tillegg til MBSR:

 • Mindfulness-basert kognitiv )
 • Mindfulness-basert empatisk livsstil (MBCL) utviklet av Dr. Erik van den Brink og Frits Koster
 • Retreats for mindfulness-lærere og -studenter
 • Workshops for fordypning og utvikling av ferdigheter
 • vVeiledning for lærere i MBSR, MBCT og MBCL
 • Mindfulness-meditasjonsveiledning for lærere og studenter som ønsker ekstra støtte


Internasjonal anerkjennelse av IMA 

IMAs instruktørutdannelse I Tyskland er anerkjent av den tyske MBSR-MBCT lærerorganisasjon (www.mbsr-verband.org), og uteksaminerte lærere fra IMA blir godkjente medlemmer når de oppfyller lærerorganisasjonens øvrige krav. MBSR lærerutdanningen fra IMA er dessuten anerkjent av lærerorganisasjoner i Frankrike, Polen, Irland, Sveits, Østerrike og Norge.

Dr. Lerhaupt, grunnlegger og administrerende direktør for IMA, deltok som rådgiver for arbeidskomiteen for International Mindfulness Integrity Network – «et globalt nettverk som informerer om etikk og standarder for opplæring og undervisning i mindfulness.» (http://iminetwork.org).

Dr. Lerhaupt deltok også i grunnlegging av EAMBA (The European Association of Mindfulness-Based Approaches), et europeisk nettverk for kontakt og inspirasjon for lærerforeninger og sammenslutninger av fagfolk som jobber med evidens-basert mindfulness. (https://www.eamba.net/about).  Dr. Lerhart underviste på den første av EAMBAs årlige samlinger i 2014, sammen med Dr. Edel Maex.


Creationwork, Sandvika – Oslo, Norway

Creationwork er en av de ledende skolene for mindfulness kurs og mindffulnessinstruktør utdannelser i Norge, og grunnlagt av Barbra Coco Laurré. Skolen har arbeidet med mindfulness-kurs i over 10 år og tilbyr MBSR- og MBCT-kurs, instruktørutdanningen Nordic Mindfulness Teacher Training, og nå også IMAs MBSR-instruktørutdannelse.

Instruktørutdannelsene ved Creationwork oppfyller Mindfulness Norges faglige og etiske retningslinjer for mindfulness utdannelser. Utdannelsene er også godkjent av Norsk Psykolog Forening (NPF).

Kontakt: info@creationwork.org

Sted, Tid & Pris

Sted

Creationwork
Furukollen Helsehus
Otte Sverdrups vei 9
1337 Sandvika
Norge

Tid

Online informasjonsmøte på ZOOM:

Lørdag 30. oktober 2021, 10.00-12.00
Mandag 6. desember 2021, 19.00-21.00

Modul 1
torsdag 17.- søndag 20. februar 2022
Torsdag 15.00-18.30
Fredag/lørdag 9.30-18.00
Søndag 9.00-15.00

Modul 2
torsdag 7. – søndag 10 april 2022
Torsdag 10.00-18.00
Fredag/lørdag 9.30-18.00
Søndag 9.00-15.00

Modul 3
torsdag 26. – søndag 29. mai 2022
Torsdag 10.00-18.00
Fredag/lørdag 9.30-18.00
Søndag 9.00-15.00

Retreat (valgfri deltakelse): fredag 24. – onsdag 29. juni 2022
Fra fredag 16.00 til onsdag 11.00
Retreatet holdes på:
Nøsen Yoga og Fjellhotell
Panoramavegen, 2960 Røn

Modul 4
torsdag 18. – søndag 21. august 2022
Torsdag 10.00-18.00
Fredag/lørdag 9.30-18.00
Søndag 9.00-15.00

Modul 5: torsdag 27. – søndag 30. oktober 2022
Torsdag 15.00-18.30
Fredag/lørdag 9.30-18.00
Søndag 9.00-15.00

modul 6
fredag  2. – søndag 4. desember 2022
Fredag 10-18.30
Fredag/lørdag 9.30-18.00
Søndag 9.00-15.00

Modul 7
fredag 2. – søndag 4. juni 2023
Fredag 10.00-18.30
Lørdag 9.30-18.00
Søndag 9.00-13.00

Kursavgift:
Kursavgift 5.520 Euro
Intervjuavgiften 50 Euro

 1. delbetaling: 1790 Euro –  ved påmelding via signert kontrakt (intervjuavgiften på 50 Euro er  trukket fra summen)
 2. delbetaling:1840 Euro – betales senest 21. april 2022
 3. delbetaling:1840Euro – betales senest 21. oktober 2022

KLIKK HER FOR SØKNADSKJEMA

Hvem passer IMAs MBSR-instruktørutdannelse for?

 • Utdanningen leder frem til sertifisering, er tydelig strukturert og gir god oversikt over hvilke krav som stilles til sertifiseringsprosessen.
 • Utdanningen følger en gruppestruktur der den samme gruppen av studenter deltar hver gang og møtes gjennom hele kurset. Det gjør at MBSR-lærere som er kullkamerater ofte holder kontakten lenge etter at IMA-utdanningen er over.
 • Gruppene er begrenset til 26 deltakere. Dette gir en mer personlig atmosfære, og muliggjør tettere samarbeid mellom undervisere og studenter. Vi vektlegger kvalitet fremfor kvantitet.
 • Enkelte av studentene ved kursene våre har allerede jobbet med undervisning i mindfulness-basert tilnærming tidligere, men deltar fordi de ønsker å fordype seg i en systematisk og grundig opplæring og dra nytte av skolens omfattende erfaring. De har kanskje en sammensatt eller selvlært bakgrunn som de vil videreutvikle med en bedre integrert utdanning og sertifisering.

Tre læringsformer ved IMA´s MBSR-utdannelsen

Tre læringsformer ved IMA´s MBSR lærerutdanningen 

Gruppeundervisning

Læring i gruppe med vekslende undervisere.

Individuell Læring

En-til-én veiledning.

Personlig fordypning

Fordypning i egen meditasjonspraksis.

Gruppeundervisning
Opplæringen foregår i den samme gruppen med studenter og med vekslende undervisere fra et tverrfaglig team.

Individuell undervisning
Den individuelle læringen foregår via en veiledningsprosess som går parallelt med at studenten underviser sitt eget 8-ukers MBSR kurs. Studenten mottar én-til-én veiledning i minst fem individuelle økter på Skype eller ZOOM.

Personlig fordypning
Ved at studenten fordyper seg i sin egen meditasjonspraksis foregår en viktig personlig læringsprosess som igjen styrker evnen til å undervise.

 

 

 

Utdannelsesprogrammet følger en tydelig struktur. Det tverrfaglige lærerteamet er opptatt av at hver deltaker skal finne sin egen identitet som lærer, og alle blir oppfordret til å trene ferdighetene sine og integrere mindfulness i sitt eget liv før de skal undervise andre.

Utdanningen setter studentene i stand til selv å undervise i MBSR. Kombinasjonen av praktisk læring, individuell veiledning og fokus på egen meditasjonspraksis utgjør en tredelt tilnærming, som har vist seg å fungere veldig godt for de som ønsker å bli lærere.

Viktige deler inkludert i utdanningen:

 • Ved fullført utdannelse blir studentene sertifisert og kvalifisert til å undervise MBSR på egen hånd.
 • Lærerstudentene får fordype seg i de formelle meditasjonsøvelsene innen MBSR: kroppsskanning, myk yoga, sittende meditasjon og gående meditasjon. De får grundig opplæring og mulighet til å øve seg i selv å undervise i øvelsene.
 • Utdanningen legger vekt på fordypning i sin egen meditasjonspraksis som grunnlag for å undervise andre.
 • Nøye gjennomgang av lærerplanen til 8-ukerskurset i MBSR, de ukentlige temaene og meditasjonsøvelsene.
 • Deltakerne tilrettelegger og underviser selv et 8-ukerskurs i MBSR i løpet av, eller kort tid etter, siste del av utdanningen.
 • Fem individuelle veiledningsøkter med en IMA-veileder (fysisk eller online) gir studenten støtte parallelt med at hen underviser sitt eget 8-ukerskurs.
 • Deltakerne lager skriftlige beskrivelser og lydfiler for hver av hoved øvelsene (kroppsskanning, liggende yoga og stående yoga og sittende meditasjon). Disse øvelsene blir grundig gjennomgått i utdannelsen.
 • Deltakerne får en omfattende MBSR-lærerhåndbok på engelsk.
 • Studentene får digital tilgang til en håndbok for deltakere på 8-ukerskurs i MBSR, og kan bruke denne som utkast til å utforme sin egen kurshåndbok.

Innholdet i MBSR instruktørutdannelsen

Module 1

Bli kjent. Presentasjon av strukturen og innholdet i MBSR lærerutdannelsen.

 • Introduksjon til kroppsskanning, praktiske øvelser og teori rundt veiledningen. Hvorfor underviser vi i kroppsskanning og hva er formålet med å gjøre øvelsen? Forberedelser til å undervise i kroppsskanning, potensielle problemer man kan møte på.
 • Vi gjennomgår og trener på innholdet i uke 1 i et MBSR-kurs.
 • Vi organiserer arbeidsgrupper og samarbeidspartnere for tiden mellom modulene.

Modul 2

Introduksjon til Mindful i praksis og teori

 • Refleksjoner rundt egen kroppsskanningspraksis. Vi fortsetter å undersøke betydningen av kroppsskanning innen MBSR/MBCT. Vi utveksler erfaringer fra å undervise i kroppsskanning, og utforsker veien til å utvikle sin egen kroppsskanningsrutine.
 • Introduksjon til Mindful dialog – hvordan lede utforskende samtaler og gruppediskusjoner.
 • Bruk av mindfulness-baserte metoder i ulike institusjoner som sykehus, næringsliv og skoler. Litt om forskning på mindfulness.
 • Vi gjennomgår og trener på innholdet i uke 2 i et MBSR-kurs.
 • Vi lærer oss MBSR yoga-seriene og hvordan undervise i yoga som mindful bevegelse (dag 3 og 4).
 • Temaer for Mindful bevegelse: kroppsoppfatninger, å jobbe med grenser, pusten som støtte.

 

Modul 3

Hvordan underviser jeg i mindfulnessmeditasjon i MBSR?

Andre emner: grunnleggende egenskaper ved mindfulness og yoga.

 • Fordypning og veiledning i yogapraksis (dag 1).
 • Innføring i sittende meditasjon og hvordan man veileder sittende meditasjon, med tilbakemelding.
 • Refleksjon rundt innholdet i og strukturen av sittende meditasjon i MBSR.
 • Utfordringer ved å veilede meditasjon – potensielle problemer for deltakere eller for læreren.
 • Hvordan legge til rette for spørsmål om temaet: gode og ubehagelige opplevelser (fra hjemmelekser).
 • Hvilke krav stilles til deltakerne ved et MBSR-kurs.
 • Hvordan gjennomføre intervjuer før 8-ukerskurs.
 • Undervisning i innholdet i uke 3 i et MBSR-kurs.

Modul 4

Stress som hovedtema for et MBSR-kurs.

Vi undersøker vår egen motivasjon for å undervise i MBSR.

 • Litt om stressteori og forskning; hvilken rolle spiller stress i ulike sykdommer? Praktiske detaljer om hvordan man underviser i stressteori i MBSR-kurs.
 • Temaer: reaksjon og mindful respons, vanemønstre og valg
 • mindful dialog (del 2) – Vi fortsetter arbeidet med mindful dialog.
 • Hvordan takle vanskelige læringssituasjoner og hvilken rolle spiller «embodiment».
 • Hvordan er MBSR-lærerens indre holdning sammenlignet med andre yrker, – innen f.eks. undervisning, medisin, rådgivning eller psykoterapi?
 • Hvordan kan mindfulness virke legende? Vi går gjennom forskning om virkningen av mindfulness, spesielt i arbeid med stress og følelser.
 • Vi går gjennom innholdet i uke 4 og 5 av MBSR-kurset.

Modul 5

Mindfulness-dagen.

Utforsking av mindfull /oppmerksom kommunikasjon og kontakt.

 • Vi utforsker temaet mindful / oppmerksom kommunikasjon gjennom øvelser fra Insight Dialogue-metoden til Gregory Kramer.
 • Vi gjennomgår temaet: stressende eller mindful / oppmerksom kontakt og kommunikasjon i MBSR-kursets uke 6. Vi erverver oss også praktisk erfaring med å jobbe med temaet.
 • Mindful dialog (del 3): vi utdyper ferdighetene i å lede mindful dialog gjennom praktiske øvelser.
 • Vi gjennomgår innholdet i uke 6 av MBSR-kurset.
 • Vi går gjennom «heldags stillhet»-praksisen mellom uke 6 og 7 av MBSR-kurset.
 • Alle deltakerne forbereder seg til å undervise sitt eget MBSR-kurs.

 5 dagers retreat ledet av Dr. Linda Lehrhaupt
(Retreatet er ikke inkludert i prisen for MBSR-instruktørutdannelsen) 

(Fredag 24.- onsdag 29. juni 2022, start: fredag 16.00, slutt: onsdag 11.00) 

5-dagers mindfulness retreat i stillhet.

Retreatet er obligatorisk for de som ennå ikke har fullført et slikt retreat. For de som har vært på retreat før er det valgfrit, men sterkt anbefalt. Kost og losji er ikke inkludert i kursavgiften for utdanningen.

Retreatet holdes på Nøsen Yoga og Fjellhotell, Panoramavegen, 2960 Røn.

Innhold på 5-dagersretreatet:

 • Meditasjoner ledet av læreren, mindfull bodywork
 • Individuelle samtaler
 • Daglige forelesninger av læreren
 • Fordypning i personlig praksis
 • Gjennomgang av hvordan man underviser et mindfulness retreat med øvelser

Modul 6

Å ta vare på seg selv.

 • Uke 6, uke 7 og uke 8 i MBSR kurset blir grundig gjennomgått. Vi lærer alle øvelsene fra hver av ukene og det blir mulighet for å øve seg i å undervise.
 • Teoretiske og praktiske sider av å jobbe med følelser i MBSR-kurset. Hvordan veilede deltakerne i å møte følelsene sine med mindfulness. MBSR-lærerens emosjonelle intelligens – hvorfor er den så viktig?
 • Den overordnete strukturen av MBSR-kurset – hvordan de ulike ukene og temaene henger sammen.

Modul 7

Veiledning og diskusjon om temaer som oppstår når man underviser i MBSR/MBCT.

 • Vi reflekterer over temaer knyttet til undervisning i MBSR: etikk, nettverksbygging, muligheter for videregående kurs etter det første MBSR-kurset.
 • Vi utforsker temaer som: hvordan kan MBSR-læreren ta vare på seg selv?
 • Gruppegjennomgang av MBSR-kurs deltakerne har holdt (eller skal holde). Mulighet for veiledning og utdypning av temaer knyttet til undervisningen.

Our Faculty

Lærerstaben ved Nor_6 MBSR Mindfulness Instruktør utdannelsen

Et høydepunkt ved IMAs opplæringsprogrammer er nivået av profesjonalitet og erfaring hos lærerne. Lærerstaben ved IMA består av noen av Europas ledende forskere, lærere og innovatører innen feltet, og gjestelærere fra hele verden.

Alle våre underviserer har flere års personlig mindfulness praksis, ved siden av omfattende erfaring med å integrere mindfuness-baserte tilnærminger i sine respektive fagområder.

Linda Lehrhaupt, PhD, is the Founder and Executive Director of the Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA). She began teaching Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) in 1994 and has been training MBSR teachers since the founding of the IMA in 2001. She is certified to teach MBSR from the Center for Mindfulness (CFM) at the University of Massachusetts, USA,  and holds a PhD in Performance Studies and a degree in education. Dr. Lehrhaupt began practicing Zen meditation in 1979 and has received full authorization as a Zen teacher in the White Plum Lineage of Taizan Maezumi Roshi. In 1976 she fell in love with Tai Chi and Chi Kung and went on to train with some of the leading representatives of the first generation of Asian teachers in the West. For over 20 years beginning in 1982 she directed innovative teacher-training programs in meditative movement. She is the Co-Author of Mindfulness-Based Stress Reduction: The MBSR Program for Promoting Health and Vitality (2017) and author of Tai Chi as a Path of Wisdom (2001). She is also the author of Riding the Waves of Life: Mindfulness and Inner Balance (in German, 2012). Dr. Lehrhaupt, who was born and grew up in New York City, has been living with her family in Germany since 1983.

Ingrid van den Hout, M.Sci, completed her study of the Science of Human Movement at the Free University of Amsterdam in 1989. She works as a psychomotor therapist in mental health care. She is also a teacher of MBSR, MBCT and Breathworks. She has a background in the martial arts (Aikido) and became a practitioner of Vipassana in 2001. She trained as an MBSR teacher at the Center for Mindfulness (CFM) in the U.S. in 2004 and 2005. Continuing her development as an MBCT teacher, she participated in the Advanced-Training for MBCT offered by the University of Bangor in 2008. She acted as senior teacher and assessor during a multi-clinic study on MBCT by Radboud University. Since 2006 she has been on the faculty of the Dutch Institute for Mindfulness as a trainer of MBSR and MBCT teachers. She completed her formal training as a supervisor at the British Centre for Supervision and Team Development in 2013. Her involvement in psychosomatics led her to train as a teacher of Breathworks. She serves as senior teacher and senior coordinator for IMA.

Nils Altner, Ph.D., works currently as a mind-body therapist at the Clinic for Natural and Integrative Medicine at the University of Essen, Germany. His work is in research and in teaching aspects of mindful pedagogy, personality development und health themes as taught at the University of Duisburg-Essen and at Harvard University. He is a graduate of the MBSR Professional Internship Programme at the Center for Mindfulness, University of Massachusetts. He has intensive experience in Zen and Vipassana meditation, Hatha Yoga and Chi Kung. He is a co-author of Incorporating Qigong in Schools (in German) and author of Mindfulness and Health (in German).

Elise Jansen, B.A, is the owner of Bloom Studio in Oslo, Norway where she works as a yoga and Mindfulness teacher. She has been practicing yoga and meditation since she was a teen-ager and has trained as a teacher of MBSR with the IMA. She is also a certified Yogaworks, Ashtanga Vinyasa, Restorative, Yin and TRE teacher. Elise has been teaching yoga for 15 years and teacher trainings in Mindful Restorative Yoga for the last 3 years. She travels extensively teaching yoga and trainings with focus on interception, mindfulness and deep rest in Europe and beyond.

Rene Ryorin Slikker, M. Sci., is a psychologist and physical therapist. His specific interest is mind-body medicine and personal development. As a psychologist, he combines mental and physical well being with return-to-work programs. He has worked in the United States, Great Britain and Germany as a physical therapist. When he learned about MBSR and Jon Kabat-Zinn, he was immediately inspired and still is. He was one of the first students to train in MBSR with Johan Tinge and his teaching staff at the Institute for Mindfulness in Holland in 2008. He has worked as a mindfulness teacher trainer at the post-doc program of the Hogeschool Utrecht. He has taught numerous MBSR courses and guided several retreats. He started practicing Zen Buddhism in 1998 and has integrated this into his work. At present, he works as a Buddhist psychologist in his own practice in Amsterdam. He and his wife have also founded and teach in a small Zen temple.

Johan Tinge, Diploma in Social Pedagogy, health psychologist and Gestalt therapist. He is the founder and director of the Institute for Mindfulness in Rolde, Netherlands, which offers MBSR and MBCT teacher-training programs. He has been practicing Vipassana meditation since 1981 and is a Vipassana teacher since 1988. He maintains a private psychotherapy practice. He is a graduate of the Professional Training Program and the Professional Internship Program of the CFM’s Stress Reduction Clinic of the University of Massachusetts in Worcester, USA.

Barbra Coco Laurré is an associated professor at the Norwegian Academy of Music. She is the founder of Creationwork, one of the leading mindfulness institutes in Norway offering MBSR and MBCT 8 week courses, the Nordic Mindfulness Teacher Training program and IMA´s MBSR and MBCT teacher-training program. As an experienced workshop leader Barbra has worked with body, mind and creative expression for more than 3 decades, mainly in Denmark and Norway. Her passion throughout her work is to inspire freeing human potential through meditation, mindfulness and creativity. In addition to a 5-year basic education as an actor and voice therapist in Switzerland, she is a certified psychotherapist (MPF), Conflict counselor (CFKL), grief therapist (CGT) and is trained in family constellation with more than 25 years of experience on the field. She has completed a 3-year mindfulness teacher training in Denmark and is a certified MBSR/MBCT teacher trained by IMA.

Michael de Vibe, M.D., was a senior advisor at the Norwegian Center for the Health Services (Kunnskapssenteret). He is a medical doctor and a family therapist. He has an extensive background in general practice and family therapy and is a supervisor in family medicine. He has worked on quality improvement of health services since 1998. He has practiced mindfulness from his youth and took an MBSR instructor course at the CFM in 2002. He has developed and researched methods of mindfulness training and stress management, and has developed instructional material for this. He has taught this at college level since 2003 and held courses for many different health institutions. He has completed a Ph.D. studying mindfulness training for medical and psychology students in a two-centre randomized trial with long-term follow-up. In 2007-8 he ran an instructor course for mindfulness teachers at a university hospital in the north of Norway.

Opptakskrav for MBSR-lærerutdanningen

  • Godkjent fullført yrkesutdanning innen psykisk helse, medisin, utdanning, helsevesen, sosialarbeid, fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, rådgivning, coaching, HR, pastoralt arbeid eller lignende. Ta kontakt med Creationwork hvis du er usikker på om du er kvalifisert til å delta.
  • Om du ikke har formell utdannelse, men har omfattende realkompetanse, vil vi gjerne høre hva slags erfaring du har.
  • Erfaring med meditasjon: du må ha hatt minst 1,5 år med meditasjonspraksis (Mindfulness, Vipassana, Zen, Shambala Training, Dzogchen, Christian Contemplative, Sufi, Yoga el.l.) før du begynner på utdanningen.
  • Du bør ha fullført et 5-dagers stille meditasjonsretreat. Det blir tilbud om et 5-dagers retreat i løpet av MBSR-utdannelsen. Dette er obligatorisk for de som ikke har fullført i et slikt retreat, og frivillig (men anbefalt) for de som allerede har deltatt i et retreat.
 • Regelmessig praksis med sittende meditasjon.
 • Minstealder: 30 år
 • Du bør ha noe erfaring med meditativt arbeid med kroppen, spesielt yoga. Hvis du ikke har noen yogaerfaring, eller hvis vi mener du trenger tilleggsopplæring, kommer vi til å be deg delta i et ukentlig yogakurs på hjemstedet ditt i løpet av utdannelsen.
 • Du må ha deltatt i et 8-ukers MBSR-kurs, som du bør ha fullført innen 2. modul på utdannelsen. Hvis du på grunn av geografisk avstand eller jobbforpliktelser ikke kan delta i et ukentlig MBSR-kurs, er det mulig å delta i et online 8-ukerskurs godkjent av IMA.
 • Delta i et personlig intervju for opptak.

Krav til sertifisering

Disse kravene må du ha oppfylt for å fullføre utdanningen og bli sertifisert som MBSR-lærer:

 • Være tilstede og delta i alle de 7 modulene. Delta i 5-dagers retreatet (eller ha fullført et slikt retreat tidligere).
 • Delta i alle de 6 gruppemøtene for gruppeveiledning (online på ZOOM/Skype).
 • Tilrettelegge og undervise ditt eget 8-ukers MBSR-kurs i perioden mellom 6. og 7. modul i utdanningen.
 • Veiledning: det kreves minst 5 individuelle økter (fysisk eller online) med en IMA-veileder i løpet av den perioden du holder ditt eget 8-ukers MBSR kurs.
 • Innlevering av en avsluttende skriftlig avhandling, som inneholder en omfattende beskrivelse av og refleksjon over undervisningen på eget 8-ukers MBSR-kurs.
 • Egenproduserte lydfiler på språket du har undervist på, med instruksjoner til kroppsskanning, sittende meditasjon, liggende yoga og stående yoga som leveres inn sammen med det skriftlige arbeidet.
 • Innlevering av deltakerhåndboken du har laget på språket du har undervist på i MBSR-kurset.

Praktisk informasjon

Kursavgift

Kursavgift: 5.750 Euro

Betalingsplan:

 1. delbetaling: 1866 Euro – ved påmelding via signert kontrakt (intervjuavgiften på 50 Euro er allerede trukket fra summen)
 2. delbetaling:1916 Euro – betales senest 10. januar 2022
 3. delbetaling: 2.1916 Euro – betales senest 18. april 2022

Betalingen må være i Euro.

Kursavgiften inkluderer: all undervisning, lærerutdanningshåndbok, og MBSR kursdeltakerhåndbok. Dessuten de seks webseminarene – ett mellom hver modul.

Kursavgiften inkluderer ikke 5-dagers stille retreat.

Kursavgiften inkluderer ikke de (minst) 5 individuelle veiledningsøktene. (Kostnad: 95 Euro / økt betales direkte til veilederen).

Kursavgiften inkluderer ikke reisekostnader eller kost og losji under utdannelsen.

Overnatting

Overnatting: studentene er ansvarlige for å finne sin egen innkvartering. Det finnes hotell og Airbnb i området.

Adresse for MBSR-instruktørutdannelsen:

Creationwork
Furukollen Helsehus
Otte Sverdrups vei 9
1337 Sandvika
Norge

Mail: info:creationwork.org
tel: 910 01 921

Online informasjonsmøte og personlig intervju

Online informasjonsmøte på ZOOM

ZOOM videomøtet gir deg utdypende informasjon om utdannelsen og mulighet til samtale med én eller flere av IMAs lærere. Det blir også tid til spørsmål og svar.

Hvis du føler at du har god kjennskap til utdannelsen, kan du søke om et personlig intervju uten å ha deltatt i informasjonsmøtet. Ta kontakt og gi oss beskjed, så får du også raskere beskjed om du får plass på utdannelsen.

Dato for informasjonsmøter på ZOOM:

 • Lørdag 30. oktober 2021 kl. 10.00-12.00 (CEST)
 • Mandag 6. desember 2021 kl. 19.00- 21.00 (CEST)

Informasjonsmøtet er gratis.

Hvordan registrerer du deg for ZOOM-møtet

Send en e-post til info@creationwork.org for å melde deg på informasjonsmøtet. Når du er registrert får du en bekreftelse, og 5 dager før møtet får du tilsendt en link du bruker til å koble deg på med når møtet starter.

Vi har god erfaring med bruk av ZOOM, og det er enkelt for deg som deltaker – du bare klikker på linken du får tilsendt for å delta, uten å måtte laste ned programmet.

 

Neste skritt etter informasjonsmøtet på ZOOM er et personlig intervju

Hvis du vil melde deg på utdannelsen, ønsker mer informasjon eller lurer på om du er kvalifisert til å delta, må du søke om et personlig intervju med en IMA-lærer Intervjuet er obligatorisk for å søke opptak til utdannelsen.

Kostnaden for intervjuet er 50 Euro (som blir trukket fra kursavgiften ved opptak til utdannelsen).

Søk om intervju ved å laste ned skjemaet for personlig informasjon her:

KLIKK HER FOR SØKNADSKJEMA

Fyll ut skjemaet og send det til oss på e-post:info@creationwork.org

Deretter kontakter vi deg og avtaler en dato for et online intervju. (Helst innen en uke etter etter informasjonsmøtet på ZOOM.)

Hvordan foregår intervjuet?

Sammen med en lærer fra IMA går dere gjennom detaljene i din personlige informasjon i skjemaet du har fylt ut. Sammen kommer dere fram til om MBSR-lærerutdannelsen passer for deg, ut fra dine interesser og mål. Vi sjekker om du oppfyller deltakerkravene eller om du trenger ytterligere forberedelser. Det blir også tid til spørsmål eller ting du lurer på.

Påmelding på utdannelsen

Etter det personlige intervjuet kan du melde deg på utdannelsen.

 1. Vi sender deg et påmeldingsskjema.
 2. Du undertegner påmeldingsskjemaet og sender den tilbake til oss, og overfører samtidig første delbetaling på 1866.- Euro.
 3. Vi bekrefter at vi har mottatt påmeldingsskjemaet og første delbetaling.
 4. Senest én måned før utdannelsen starter, sender vi deg ytterligere informasjon om forberedelser til utdannelsen.

Påmeldingsfrist:

Creationwork tar imot påmeldinger fortløpende. Når utdannelsen er fulltegnet, blir ytterligere søkere satt på venteliste.

E-post: info@creationwork.org

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Abonner på vårt nyhetsbrev
ErrorHere