creationwork_logo_2015.png

GJESTELÆRERE PÅ MINDFULNESSINSTRUKTØRUTDANNELSEN

ves_profil_.png

Veslemøy Merton

 PSYKOLOG OG KROPSPSYKOTERAPEUT  

Veslemøy Merton arbeider på A. Senteret, Kirkens Bymisjon i Oslo. Spesialisthelse- tjeneste innen rusbehandling. Bodynamic analyse 4-årig utdanning i kroppspsykoterapi. Spesialisering innen klinisk familiepsykologi. Fordypning i stressmestring, traumearbeid, kroppsorientert nærværstrening, mindfulness og meditasjon. Etterutdannelsesforløp i nevro- affektiv psykoterapi med Susan Hart og Marianne Bentzen.

Veslemøy underviser på mindfulness instruktørutdannelsen i nevroaffektiv psykoterapi, og chok/traume i relasjon til mindfulness.

 

johannes-mindfulness2.jpg

Johannes Ibel

 KYODO-INSTRUKTØR 

Johannes Ibel er instruktør, styreleder og klubblege for Oslos Kyudo Kyokai (tradisjonell japansk bueskyting).
Han er dessuten allmennlege, og jobber også med idrettsmedisin og ortopedisk medisin.
På mindfulnessinstruktør-utdannelsen introdusere og underviser Johannes i japansk bueskyting
Han trener i lisens fra NIF 2012 kyūdō siden 1986

 

runa_profil_.png

Runa Rebne

 DANSER OG YOGALÆRER 

Runa Rebne har en treårig ”Dance certificate” utdannelse fra London
Contemporary Dance School (1983-86).

En utdannelse i massasjeterapi og coaching fra Nordlyscenteret i Danmark (1999-2003).

I tillegg til 1. modul av yogalærerutdannelse og  medisinsk yogalærerutdannelse har hun diverse kurs i butoh-dans, yoga, meditasjon og personlig fordypelses-arbeide igjennom de siste 27 årene. Siden 1986 har hun arbeidet som danser, og siden 1992 undervist i yogabasert trening ved ulike danse og skuespiller-utdanninger.

Runa underviser i yoga på mindfulnessinstruktør utdannelsen og på The Artist.

 


 

P Brodal 1.jpg

PER BRODAL

PROFESSOR EMERITUS, UNIVERSITETET I OLSO 

Per Brodal har i mange år forsket på organisering av hjernens forbindelser. Har omfattende undervisningserfaring for ulike helseprofesjoner på grunn- og spesialistnivå med særlig vekt på å bygge bro mellom nevrobiologi og klinikk. Ledet innføringen av ny integrert og problembasert studieplan (Oslo 96) ved det medisinske fakultet fra 1993–1997. Studiedekan fra 2003. Skrevet lærebøker, blant annet The Central Nervous System utkommet i fire utgaver på Oxford University Press (5. utg. 2016).
På mindfulnessinstruktørutdannelsen underviser Per Brodal i hjernes arbeidsmåte i lys av nyere hjerneforskning.

 

tone_profil_.png

Tone Arneberg

 PSYKOLOG 

Tone Johanne Arneberg er spesialist i klinisk voksenpsykologi og er vår faglige veileder og seminarutvikler. Hun har bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern for voksne (rusbehandling, akuttarbeid og rehabilitering) samt barne- og familievern. I dag er hun fast ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for atferdsvitenskap, med emne ansvar og undervisning i psykologi og pedagogikk.

Tone har også jobbet som redaktør for og oversetter av psykologisk faglitteratur knyttet til tilknytningsteori, relasjonell kommunikasjon, mentaliseringsbasert terapi, ACT og MBSR/MBCT.

Tone formidler sin viden om hjernen, og det nyeste innom hjerneforskning i rellasjon til mindfulness på mindfulness instruktørutdannelsen.


 

 

© 2018 mindfulness-creationwork.no