creationwork_logo_2015.png

INDIVIDUELL TERAPI

 

 

ET TERAPEUTISK FORLØP

Et terapeutisk forløp kan ha forskjellig varighet. Det kan spenne fra en enkelt sesjon med fokus på en akutt problemstilling, til et lengre forløp hvor  utfordringer, konflikter og livstemaer bearbeides.

Som terapeut har jeg gjennom mange års erfaring en god, solid og stor verktøykasse til rådighet så jeg kan støtte deg i prosessen din på en trygg, autentisk og levende måte.

 

TRYGGHET

En sesjon er din tid og det terapeutiske rommet er ditt. Det er viktig at du føler deg trygg for å kunne berøre temaer som kanskje ikke røres så ofte i hverdagen.

Som terapeut har jeg taushetsplikt og alt du deler blir mellom oss. Du vil bli møtt som den du er, og vi vil jobbe med dine temaer ut fra øyeblikket.

 

DEN SMERTEFULLE KONFLIKTEN

Vi kjenner vel alle til den smertefulle konflikten og hvordan den kan utspille seg i parforhold, familien, på arbeidsplassen, i øvrige relasjoner, eller noen ganger ta form i en indre (og kanskje mer skjult )konflikt. Misforståelser, indre frustrasjon, tilbakeholdt utrykk, sorg og smerte kan i verste fall føre til stress, traumer, angst og depresjon. Når vi utforsker de dypere aspekter av en konflikt og forstår dens dynamiske fasetter, vokser vi som mennesker. Konflikten kan gjøre oss sterkere og vi kan komme beriket og styrket ut av den.

DEN ÅPNE
SESJONEN

Du behøver ikke tenke på hvilken metode du ønsker å arbeide med for å berøre dine temaer.

Det holder at du vet litt om hva du vil kikke på i livet ditt, eller hvilket tema du vil avdekke.

Prosessen din vil utvikle seg med hjelp av en bred vifte redskaper. Du vil finne inspirasjon i mange forskjellige terapeutiske metoder:

Til bevisstgjøring og selvinnsikt er samtale og kognitiv terapi et godt redskap.

  • Prosessarbeid
  • Kroppsterapi
  • Dynamisk uttrykksterapi
  • Dyptgående psykoterapi
  • Gestalt terapi, skyggearbeid
  • Familieoppstilling og systemisk konstellasjon, er gode redskaper til bearbeiding og integrering av ditt eget følelsesliv og åpner for nye muligheter og ferdigheter i deg selv.

Mindfulness er en fremragende metode til stressreduksjon, økt nærvær og livskvalitet.

Refleksjon, kreative øvelser og hjemmearbeid kan være effektfullt og understøtte utviklingsprosessen din.

Vi bruker til en hver tid den metoden og de redskapene som støtter deg, dine behov og det du ønsker å jobbe med på best mulig måte.

 

INFO

For individuell terapi
Kontakt Barbra Coco Laurré
Tel. 910 01 921
info@creationwork.org

STED
Grini Mølle
Grinidammen 10
1359 Eiksmarka

Send en mail.

mail_boks.png

© 2018 mindfulness-creationwork.no