creationwork_logo_2015.png

SYNG DEG FRI

 

 

Din stemme - ditt uttrykk


Stemmen handler om kommunikasjon, om måten du uttrykker deg på.
Sier du det du mener, eller kommer det ut på feil måte?
Holder du uttrykket ditt tilbake i frykt for å bli avvist?
Mister du deg selv når andres uttrykk er annerledes enn ditt eget?

På dette kurset vil vi frigjøre stemmen og "synge" følelsene fri. Vi vil vekke pasjonen og utforske stemmens naturlige uttrykk, og lærer å bruke mere av oss selv i både sang og tale. Det styrke både selvtillit og følelsen egenverd.
Du vil lære å uttrykke deg mer spontant, autentisk og med større gjennomslagskraft, uten at du mister dine sosiale antenner.


Er dette et kurs for deg?


Liker du å synge, eller bruke stemmen din på annen måte, og kjenner du at du har mer å gå på enn du hittil har berørt? Eller er du en av dem som tror du ikke kan synge og helst ikke bruker din stemme?

Dette kurset henvender seg til alle som har lyst til å utfordre seg selv.
 Det krever ingen forkunnskaper ut over nysgjerrighet og villigheten til at jobbe med uttrykk på en leken, fri og fordypende måte.

Følelsenes betydning for stemmen


Mange av oss har allerede på et tidlig tidspunkt i livet lært å avskjære oss fra stemmens naturlige kraft. Vi har lært å kontrollere følelser ved å legge bånd på stemmen, og slik hemme et mer fritt, spontant og autentisk uttrykk.

Når følelser blir holdt tilbake mister stemmen etter en stund liv og elastisitet, den er ikke lenger et finstemt uttrykk for hvem vi er. Stemmer kan bli klangløse og monotone. De kan blive skingre å skaper stress rundt seg, eller mangle kraft, klang og varme.

Følelsene er ”Stemmens hjerte”. Det er følelsene som gir den varme og det nærvær som gjør kommunikasjon med andre særlig betydningsfullt. 

 

 

Hva kan du få ut av kurset
?

Du vil bli inspirert til nye måter  du bruker din stemme og ditt uttrykk på. 
Du vil få nye erfaringer med dine muligheter som sanger, formidler og taler, eller rett og slett et godt utgangspunkt for å føle større frihet når du uttrykker deg, – og større sjanse for å bli hørt.

Kurset er praktisk, og undervisningen er opplevelsesbasert. Du kommer til å gjøre øvelser som kanskje går bakenfor din vanlige måte å jobbe på, og du får personlig veiledning som kan støtte deg der du er klar til å ta et skritt.

Kurset kan tas enkeltstående eller brukes som et forkurs til ‘Stemmens Dimensjoner’.


 

paamelding_.png

INFO

TID
16.-17. september 2017
Lørdag kl. 10-17
Søndag kl. 10-16

PRIS
3.000.-

STED
Creationwork
Grinidammen 10
1359 Eiksmarka

Kursholder er Barbra Coco Laurré.

 

© 2018 mindfulness-creationwork.no