kreativitet og mindfulness

creationwork_logo_2015.png

KREATIVITET OG MINDFULNESS

Å UTFORSKE KREATIVTETENS KILDE
Vanetanker, forestillinger og de indre narrative som vi gjentagende forteller os selv, er med til å tildekke kreativitetens kilde. Denne kursrekke handler om å åpne for kreativitet og flyt. Om å lade opp, om livsglede og om gå nye veie.

Vi vil undersøke kreativitets kilde gjennom et mangfold av uttrykk. Undersøke hva som treng for å kunne både tenke og skape nyt.

VANENES KRAFT VERSUS KREATIVITET
Det er ikke alltid let at prøve å gjøre ting annerledes så lenge vi bliver i komfortsonen av vanetankenes kraftfulle overbevisning, og de tankemønstre der begrenser os. Gjennom meditasjon og kreative oppmerksomhets-øvelser vil kurset lærer deg å lytte innover, til der hvor friheten, leken og inspirasjonen bobler, og la uttrykket oppstår i øyeblikket.

DEN INDRE KRITIKER OG DET KREATIVE ROM
Å forholde os til den indre kritiker er helt avgjørende for at være i flyt og i et positivt drive Hvordan omgås med den indre kritiker for å skape plass til deg og ditt uttrykk. Du vil lærer deg kunsten å feile som en vei til å nå dine mål!

 

 

Å VÆRE I PAUSENE - HVA SKJER DER?
Dette kurs handler også om å blive langsommere, og lære stilheten å kjenne – hvor full den er og hvor trykt det kan være å hvile i ikke-å-vide og i ikke-gjøren. I denne stillheten, i det å lytte innover inn over våkner kreativiteten og livsgleden.

KURSETS LÆRER DEG 3 FERDIGHETER

1)   Å åpne sinnet for både fokusert og divergent tenkning, så du kan samle og integrere nye idéer, og bli bevisst nye impulser.

2)   Å oppdage nye muligheter bak begrensende tankemønstre, og tillate deres unikhet. Rett og slet «laste ned» de nye impulser fra der de venter på at bliv oppdaget av deg.

3)   Mot til å følge dine idéer hvor de enn tar deg, bryte med gamle vaner og gå med din kreative flyt i tillit til at du har hva som skal til for å takle de utfordringene som oppstår underveis.


KURSLEDER
Barbra Coco Laurré.  Med sin baggrund som skuespiller har hun gjennom mere en 30 år undervist i kreative prosesser, meditasjon, scenisk uttrykk, kropp, stemme og bevissthet. På dette kurs formilder hun gjennom øvelser og kreative prosesser sin innsikt og erfaring som helt sikkert vil inspirere deg og hjelper deg videre mod dine mål.

 

 
 
paameld_knap_roed_.png

  INFO

   KREATIVITET OG MINDFULNESS
 
   2018
   23. - 25. November
  
   TID
   Fredag 17 - 20.30
   Lørdag kl. 10 - 18
   Søndag kl. 10 - 16

   PRIS
   3.500.-
   Påmeldning skjer ved innbetaling av
   kursavgift.
   Påmeldingen er bindende.
 

   STED
   Creationwork
   Grinidammen 10
   1359 Eiksmarka

   Mail: info@creationwork.org
   Tel. 910 01 921

   Kursholder er Barbra Coco Laurré Gem

 

© 2018 mindfulness-creationwork.no