creationwork_logo_2015.png

The artist

 

 

1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE

FOR MUSIKALSK, KUNSTNERISK 
OG KREATIVT UDØVENDE 
Om du er maler, sanger, fotograf, poet, musiker, danser, forfatter eller noget helt andet gøre ingen forskel. Det handler om dig som kunstner. Om hvordan du kan videreudvikle din kreativitet og dit talent på nye måder, og tage det næste spændende skridt. Det der kræves er at du er nysgerrig på at fordybe dig i eget udtryk, og ønsker at videreudvikle dig som kunstner. The Artist vil både kunne inspirere dig i arbejdet med dit eget kunstneriske udtryk, og give dig gode og effektive redskaber som underviser i arbejdet med andre.

OM UDDANNELSEN

The Artist er en 1-årig efteruddannelse for kunstnere og kreativt udøvende, der ønsker ny inspiration og som har lyst til at komme et kvantespring videre med eget udtryk. Målet er at give den enkelte kunstner nye redskaber i fordybningen af eget udtryk, samarbejde og formidling. At videreudvikle potentialet og finde større frihed i det kreative flow.


Anna kruse
singer & songwriter

"Dette er en uddannelse jeg vil anbefaler alle som vil gå et skridt længere, lidt dybere, lidt mere og lidt vildere i musikken, kunsten og livet!

De år jeg gik på musikkonservatoriet i Danmark, hørte jeg hele tiden tale om ”det personlige udtryk”. Jeg manglede redskaber for at finde ind til ”det”, og hvordan jeg kunde lære mere om ”det”. På Creationwork lærte jeg "det". Jeg lærte at gå i dybden med min stemme, udforske dens og mit eget potentiale, og ikke stoppe mig selv i mit personlige udtryk.

Da jeg startede havde jeg et ønske om at komme mere i gang med at skrive min egen musik. Jeg fik konstruktiv feedback af Barbra, som førte mig videre, bredere og dybere. I dag både skriver og synger jeg min egen musik med stor succes. Jeg er lykkelig over at jeg på uddannelsen fik mulighed for at udforske andre kunstformer som teater, malekunst, digtning og meget andet, og udforske samspillet dem imellem. Jeg lærte meget om gruppedynamik, lederskab, at håndtere stress, lavt selvværd og hvad det vil sige at være en god underviser og formidler."


 

DIG SELV SOM INSTRUMENT

Hvad medie du end udtrykker dig igennem bruger du dig selv som instrument, og indgår både kropsligt, emotionelt og bevidsthedsmæssigt i et levende samspil med omverdenen. Når du udvikle dit instrument, dit personlige udtryk og din perception vokser også det kunstneriske udtryk i autenticitet og gennemslagskraft. Du forandre verdenen.

 

PASSION OG GNIST

DET SKABENDE NÆRVÆR
I den kreative proces møder vi os selv, både i form af vore ressourcer og vore begrænsninger. I dette møde er der mulighed for vækst og det at strække sig mod nye kunstneriske mål og udtryk. Gennem øvelser, opgaver, samvær, udveksling og humor vil du få mulighed for at gå dybere ind i selve det skabende momentum, frigøre din kreative gnist og passion, lytte til stilheden, og udvikle dit personlige udtryk.

LES MERE HER

Pædagogik

Pædagogisk er studiet tilrettelagt uafhængig af de forskellige kunstneriske retninger og faglige specialiseringer, og lader netop deltagernes forskellige erfaringsgrundlag være det som beriger studiet fagligt, sprogligt og metodisk.

Undervisningen er oplevelsesbaseret. Det vil sige du inviteres til at opleve, undersøge og erfare materialet vi arbejder med. Som en sekundær gevinst kan dette også styrke dine teknisk færdigheder indenfor dit fag. 

Med respekt for den enkeltes grænser, sker undervisningen i en vekselvirkning mellem kreative processer, teori, refleksion og samtale.

At deltage i en gruppe hvor fællesfokus er at fordybe og udvikle sit kreativt potentiale kan styrke samværet, og åben for inspirerende møder med andre. I trygge rammer for du mulighed for at afprøve nye udtryk, og både få og give respons og opbakning til andre.


Eget projekt –
Fra idé til manifestation

Under hele forløbet lægges, foruden den faglige undervisning, vægt på den enkelte deltagers kreative proces.
Derfor opfordres du til at have et eget projekt. Det kan være et allerede igangværende, eller noget nyt og uprøvet.
Du behøver ikke have et projekt ved uddannelse start, det kan også opstå undervejs.

Uddannelsen afsluttes med iværksættelsen af dit projekt.

ENKELTE TEMAER FOR UDDANNELSEN    

Den kreative process
Det skabende momentum
Scenetræning – det tomme rum
Skyggesider som kreativt brændstof
Forhindringer og frihed
Kunsten at fejle – glæden
ved at skabe
Fra idé til manifestation
Nærværs øvelser
Den kreative modstand
Den skabende impuls – samhørighed og kontakt
Improvisationsøvelser – kreativt
flow og frihed
Krop og stemme
Yoga og fysiske øvelser
 
Vi vil arbejde konkret med forskellige kunstneriske udtryk, som sang/stemme, dans/bevægelse, teater/ improvisation, skrivning og malning. Selv om ikke alle fagområde er i rammen af dit virkefelt vil du kunne hente indsigt og inspiration ved at arbejde med forskelligartede udtryk.

 

DE FEM DISCIPLINER

Vi vil fordybe os i essens af kreativitet og undersøge de indre lovmæssigheder i den skabende proces.
I løbet af studiet vil du, bland meget andet, engagere dig i fem forskellige discipliner.
Hver af disse har fokus på centrale dele af en kunstnerisk praksis, og kan ses som hjørnestene i en kreativ proces, såvel som et kunstnerisk virke.

Personlig fordybelse:
Instrument
og proces
Inspiration og kreativitet
Bevidstgørelse af virkemidler
Selvstændig arbejdsprocesser
og disciplin
Formidling 

 

De 5 DISCIPLINER


Personlig fordybelse:
Instrument og proces
Foruden de tekniske færdigheder er det at kende sig selv som instrument afgørende for både friheden og glæden ved den kreative proces.

At mester emotionelle og kognitive processer handler om at kende sine personlige temaer og udfordringer, og lade dem blive et springbræt til personlig og kunstnerisk vækst. Det kan f.eks. være temaer som selvtillid og selvværd, modet til at fejle og evnen til at se muligheder. 

At kende dig selv som instrument styrker også evnen til at hengive dig og give slip ind i den kreative ”dans” mellem kaos og form.
Hvad er mit potentiale?
Bruger jeg mit fulde potentiale?
Hvordan bruge mig selv som instrument optimalt?
Hvordan kommer jeg videre?

Inspiration og kreativitet
At møde en idé med åbenhed og nysgerrighed er en forudsætning for enhver kreativ proces.
Bevidstheden om hvor du henter inspiration, og måden du bruger din kreativitet på, er med til at skærpe din perception, og fordybelse i den skabende proces.
Hvad inspirere mig?
Hvordan tager jeg vare på
inspirationen?
Hvordan omsætter jeg den?
Hvordan bruger jeg min kreativitet?

Bevidstgørelse af virkemidler
Evnen til at stille spørgsmål ved eget værk, analysere, understøtte og udvikle processen, er afgørende for hvor lang du kan komme i dit eget arbejde.

Det er også betydningsfuldt at opleve, tolke og have en levende udveksling med andre omkring deres kunstneriske arbejde, da det giver dig erfaring med hvordan du kan møde dit eget arbejde, og hvordan dette kan blive mødt og diskuteret i det offentlige rum.
Hvorfor skaber jeg det jeg skaber?
Hvor vil jeg hen?
Hvad er mine kunstneriske udfordringer?

Selvstændig arbejdsprocesser og disciplin
Som kunstner er selvstændigt arbejde din hverdag, styret af dine interesser, din kreativitet, inspiration, disciplin, gennemføring og andres respons.

Vi ser på hvordan dit selvstændige arbejde udfolder sig, hvordan det kan fordybes, hvad der kan bringe dig videre, og hvad der eventuelt hindre dig.
Hvordan omgås jeg modstand
i mig selv?
Hæmmer eller udvikler den mig?
Hvor meget tør jeg?
Hvad er mit sikkerhedsnet?

Formidling – mål og retning
I vor tid er formidling, og det at nå ud med sit budskab, en voksende udfordring for mange kunstnere. Mulighederne er mange, og udbuddet stort.

Temaerne kan spænde fra:
Hvad er intentionen med mit
værk/min formidling?
Hvad er mit mål, og hvilke kanaler kan jeg nå det igennem, til optimering af netværk, have gode samarbejdspartnere osv.?
Hvad er min kunstneriske intention?
Hvilke kanaler bruger jeg i min formidling?
Hvad brænder jeg virkelig for?
Kan noget gøres på nye måder?

HVEM KAN DELTAGE

Alle med en kunstnerisk uddannelse, eller med erfaring som kunstnerisk udøvende på professionelt niveau.

KRAV TIL DELTAGELSE

Forløbet bør ikke forveksles med et terapeutiske forløb, dog du må være villig til at arbejde med dig selv. Dette er nødvendigt for at kunne arbejde fordybende og autentisk med dit talent, og dit personlige udtryk i kunsten.
Du må være indstillet på en stor grad af selvansvarlighed, og kunne arbejde selvstændig med øvelser og eget projekt i mellem modulerne. Der lægges vægt på hver deltagers aktive deltagelse og bidrag. Der er fremmødepligt.
Ved fravær mere end 4 dage betragtes uddannelsen som ikke-gennemført.

 

"Hvor fattig ville verdenen ikke være uden kunst, uden musik, litteratur, film, billeder, uden sang, dans og poesi. Det ville være som en verdenen uden fugle. Uden noget der kan minde os om at der er en himmel, et lysende blåt himmelrum, der når vi strækker os ind i det får os til at se vores liv og vores væren i et større perspektiv.
For mig er det kunstens væsen. Det er så menneskeligt, så lige til og så helt unikt."
Barbra Coco Laurré

 
Creativecoach & Utdannelsesleder

Barbra Coco Laurré har foruden en 5-årig skuespiller og stemmeuddannelse i Schweiz, arbejdet med krop, sind og bevisthed i mere end 32 år, og udforsket både østlige og vestlige udviklingsprinciper med fokus på selvudvikling, mindfulness og mennskeligt potentiale.

Hun har arbejdet med stemme, krop, den personlige formidling og kreativt udtryk siden 1981, og grundlagde som pioner på sit område, et center i København i 1995.

Barbra har siden 1985 arbejdet med meditation og mindfulness under vejledning af flere kompetente lærere, og har som mindfulnessinstruktør en 3-årig instruktør uddannelse fra Danmark, og er certifiseret MBSR instruktør (IMA).

Ud over mere end 30 års udervisningserfaring som kursusholder, underviser og kreativ formidler er hun  uddannet konfliktløser (CFK), certifiseret psykoterapeut (MPF) og familieopstiller, og tilbyder også individuel terapi, parterapi, coaching, og individuelmindfulnesstræning.

hent-PDF_knap_15juni_.pngse_PDF_knap_15juni.pngskema_1_.png
Download HELE kursbeskrivelsen som PDF, eller se den online. Du finder også søknadskjema her.

INFO

NYE DATOER FOR 2018 KOMMER SNART


PRIS
26.000.-
Depositum: 6.000.-

For ytterligere opplysninger
info@creationwork.org
tlf. 910 01 921


 

Captcha kode

Klik på billedet for at se en anden CAPTCHA.
 

© 2018 mindfulness-creationwork.no