creationwork_logo_2015.png

Hva er mindfulness
Mindfulness handler om det at være menneske i en tid med mange utfordringer, turbulens og uforudsigelighet. Om hvordan kan vi finne større stabilitet og ro, utvikle våres evne til nærvær og leve meningsfulle liv.

Mindfulness er vor tids mest anvendelige metode for at finne indre ro og  fornyet styrke. For at komme ut av  stresshjulet og gjenfinne kontakte med her og nu, med dine livsverdier og det som giver deg næring og overskudd.

Hvor kommer mindfulness fra
Mindfulness har røtter i  den buddhistiske filosofi 2500 år tilbake i tiden.
Likesom legevitenskapen er opptaket av at lindre smerte og helbrede, har den buddhistiske filosofi gjennom 2500 år været opptaket av og forsket i menneskets bevissthet med ønsket om at lindre smerte og lidelse. Mindfulness, som er en oppmerksomhets trening, utspringer av denne tradisjon uten at være en religion.

Hvor brukes mindfulness
I dag brukes mindfulness i mange sammenhengen. Mange læger anbefaler mindfulness som den beste metode til stressreduksjon og stressmestring. Psykologer og terapeuter anvender mindfulness  til selvregulering av vanskelige følelser og forebyggelse av tilbake fald ved depresjon hos deres klienter. Også i yrkes livet, i ledelsesgrupper, i undervisning på høgskoler, og i kreative sammenhengen, har mindfulness vundet innpass. Både som stressmestring , og som en metode til selvinnsikt og større livskvalitet.

Selv om mindfulness har mange aspekter og brukes på mange måter, forbindes det ofte med stressreduksjon. Et meget anerkjent stressreduksjons kurs er MBSR som står for Mindfulness Basert Stress Reduksjon. Altså en måte at minimere stress ved bruk av mindfulness teknikker.

Vi holder løpende kurs i et av de mest anerkjente stressreduksjonskurs: MBSR - 8 ukers MBSR utviklet av Jon Kabat –Zinn (Phd).

Klikk her for at se hvornår vi holder neste MBSR-kurs  

Man har også riktig god erfaring med at bruke mindfulness til at forhindre tilbakefall i forhold til depresjon. Disse kurser hedder MBCT – mindfulness baserte kognitivt terapi og er bland andet utviklet av førende kognitive psykologer så som John Teasdale, Zindel Segal and Mark William. Disse kurs baserer sig på MBSR og er derfor ikke vesentlig forskjellig fra et MBSR kurs.

Mac-mindfulness
Er mindfulness bare en motebølger der skyller inn over landet og som foretager sig igjen?
Jeg tror det ikke, for jeg ser daglig  hvordan mindfulness hjelper så mange mennesker til at få det bedre med sig selv. Hvordan de gjennom mindfulness oppnår større ro, og hvordan denne stilhet giver fornyet styrke. Hvordan negative stressmønstre bliver brutt og livsgleden og livets menings fylde gjenopprettes.

Mindfulness er en livsstil, det er en måte at være tilsted i livet på .

Hva skjer der på et mindfulnesskurs?
Våre mindfulness kurser består av samtale, teoretisk opplegg, øvelser og meditasjon. Det handler om deg selv, dine tanker og din måte at være i livet på.

Gjennom nærværs-treningen vil du erfare hvordan tanker og følelser skaper dit liv, og du vil få større bevissthet om dine valg.
Teknikerne er enkle vil hjelpe deg til større oppmerksomhet og sinnsro.

Du behøver ikke ”tro” på mindfulness for at have stor glede av metoden. Undervisningen er bygget opp på den måte at du selv må undersøke og erfare hva mindfulness er, og hva metoden kan gjøre for deg og dit liv. Gjennom mindfulness vil du få øye på dine behov, du vil se dine mønstre og finne en vei der giver deg større ro, overskudd og styrke i hverdagen.

Ønsker du forandring? Meld deg på et kurs her for at du erfare hva mindfulness kan gjøre for deg.

 

 

© 2018 mindfulness-creationwork.no